2022 01.09.2022  -  04.05.2023
Vejledning

Babyhold (Y)

BABYHOLD

4 uger til 1 år
Forælder med i vandet
Varmtvandsbassin

Babysvømning er i alderen fra 4 uger - 1 år. Babyen kan begynde til svømning, når navlen er helet og tør, så der ikke er risiko for infektion. Til babysvømning skal barnet have badeble på, samt tætsiddende badebukser uden på badebleen, for at undgå uheld i vandet.
Undervisningen foregår i varmtvandsbassin, i vand der er 34° varmt. Holdet varer 30 min. – hvoraf ca. 20-25 min. er undervisning og 5-10 min. er fri leg.
Undervisningen består af sanglege, øvelser med redskaber, øvelser i form af at flyde på maven og ryggen, samt at dyk en naturlig del af svømningen og til sidst fri leg i bassinet.
Der vil være en ansvarlig træner og en hjælpetræner, som varetager undervisningen.

Formålet med babysvømning:

Hovedfokus for babysvømning vil være at skabe tryghed i og under vand, derfor er dyk en naturlig del af svømningen. Det vigtigste er, at alle øvelser foregår på barnets præmisser, og vi voksne lytter og ser barnets mindste signaler.
Undervisningen foregår gennem leg, så barnet bevarer vandglæden gennem de forskellige øvelser. Der arbejdes via lege, med diverse flyde- og balanceøvelser, samt bevægelse på maven og ryggen ved hjælp af arme og ben. Der inddrages forskellige legeredskaber, som er med til at udvikle og stimulere barnets egen fremdrift og blive mere selvstændig i vandet. Babysvømningen er ligeledes med til at udvikle barnets sansemotorik, og barnets sociale udvikling i samspil med forældre, instruktør og andre babyer.
 
Vigtigt !
 
Barnet meldes til på det rigtige hold i forhold til barnets konkrete alder. Der må ikke tilmeldes på et hold, hvor barnet ikke har den beskrevne alder. HVIS I som forældre tænker, barnet bør svømme på et andet hold, så kan der måske dispenseres, men så er det i samråd med instruktørerne på holdet. Barnet bliver som udgangspunkt på det samme hold i hele sæsonen.  
Tilmeld/Læs mere - (2)

Tumlinge hold (Tum)

TUMLINGEHOLD

1 til 2 år
Forælder med i vandet
Varmtvandsbassin

Svømning for børn i alderen fra 1-2 år. Undervisningen foregår i varmtvandsbassin i vand der er 34° varmt. Holdet vare 30 min. – hvoraf ca. 20-25 min. er undervisning og 5-10 min. er fri leg. Til tumlingesvømning skal barnet have badeble på, samt tætsiddende badebukser, for at undgå uheld i vandet.
Undervisningen består af sanglege, udfordringer i vandet og på kanten, andre øvelser med redskaber, samt at dyk en naturlig del af svømningen og til sidst fri leg i bassinet.
Der vil være en ansvarlig træner og en hjælpetræner, som varetager undervisningen.

Formålet med tumlingesvømning:

Hovedfokus for tumlingesvømning vil være at skabe tryghed i og under vand, derfor er dyk en naturlig del af svømningen. Det vigtigste er dog stadig, at alle øvelser foregår på barnets præmisser, og vi voksne lytter og ser barnets mindste signaler.
Undervisningen sker gennem leg, i form af udspring, forhindringsbane, og andre udfordringer i vandet og på kanten, da det stadigvæk skal være sjovt at lære-, og de skal bevare vandglæden.
De forskellige legeredskaber, er med til at udvikle og stimulere barnets egen fremdrift og blive mere selvstændig i vandet – ligeledes udvikles barnets sansemotorik, og barnets sociale udvikling i samspil med forældre, instruktør og de andre børn.
Tumlingeholdet er stadiet lige før småbørnsholdet og for at barnet er klar til at komme videre, skal barnet selv begynde at kravle op på kanten, blive bevidst om hvad balanceøvelser gør ved kroppen, dykke ind til kanten, være tryg ved at ligge med en snabel i vandet og gå eller hoppe i vandet, fra kanten m.m.
Bemærk at vi IKKE bruger bælte eller luffer/vinger i undervisningen, da dette giver barnet en falsk tryghed. Bælte og luffer/vinger må gerne bruges når vi har fri leg i bassinet.
 
Vigtigt !
 
Barnet meldes til på det rigtige hold i forhold til barnets konkrete alder. Der må ikke tilmeldes på et hold, hvor barnet ikke har den beskrevne alder. HVIS I som forældre tænker, barnet bør svømme på et andet hold, så kan der måske dispenseres, men så er det i samråd med instruktørerne på holdet. Barnet bliver som udgangspunkt på det samme hold i hele sæsonen.
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Små børn hold (S)

SMÅBØRNSHOLD

2 til 3 år
Forælder med i vandet
Varmtvandsbassin

Svømning for børn i alderen fra 2-3 år.
Undervisningen foregår i varmtvandsbassin i vand der er 34° varmt. Holdet varer 30 min. – hvoraf ca. 20-25 min. er undervisning og 5-10 min. er fri leg.
Hvis barnet ikke er renligt, skal barnet have en badeble på samt tætsiddende badebukser, for at undgå små uheld.
Undervisningen har fokus på at skabe tryghed i vandet, begyndende svømmeteknik gennem leg, samt at dyk en naturlig del af svømningen og forberede barnet på at komme videre på plaskehold.
Der vil være en ansvarlig træner og en hjælpetræner, som varetager undervisningen.

Formålet med småbørnssvømning:

Hovedfokus for småbørnssvømning vil være at forberede børnene på at skulle videre til plaskehold, men også bevare barnets tryghed, respekt og glæde ved vand.
Der indledes så småt med øvelser til svømning i form af plaskeben, også kaldet crawlben og rygcrawlben. Dette sker gennem leg, i form af udspring, forhindringsbane, og andre udfordringer i vandet og på kanten, da det stadigvæk skal være sjovt at lære, og de skal bevare vandglæden.
De forskellige legeredskaber er med til at udvikle og stimulerer barnets egen fremdrift og blive mere selvstændig i vandet – ligeledes udvikles barnets sansemotorik, og barnets sociale udvikling i samspil med forældre, instruktør og de andre børn.
Småbørnsholdet er stadiet lige før plaskeholdet, og for at barnet er klar til at komme videre, skal barnet kunne have hovedet under vand, ligge selv i vandet med en snabel, være tryg i vandet og hoppe fra kanten m.m. (vi henviser til plaskeholdet beskrivelsen, hvis I vil vide mere).
Bemærk at vi IKKE bruger bælte eller luffer/vinger i undervisningen, da dette giver barnet en falsk tryghed. Bælte og luffer/vinger må gerne bruges når vi har fri leg i bassinet.
 
Vigtigt !
 
Barnet meldes til på det rigtige hold i forhold til barnets konkrete alder. Der må ikke tilmeldes på et hold, hvor barnet ikke har den beskrevne alder. HVIS I som forældre tænker, barnet bør svømme på et andet hold, så kan der måske dispenseres, men så er det i samråd med instruktørerne på holdet. Barnet bliver som udgangspunkt på det samme hold i hele sæsonen.
 
Tilmeld/Læs mere - (0)

Plaskehold (P)

PLASKEHOLD (P)

3 til 5 år
Forælder med i vandet
Lille bassin eller varmtvandsbassin (kun hold med V til sidst)

På plaskeholdene er målet at blive selvhjulpet i vandet, selvstændig og uafhængig af forældrene. Hovedessensen af undervisningen er at lære gennem leg, hvor de færdigheder vi ønsker at lære indgår. Ved at skabe trygge rammer i vand, får vi en god basis for at lære at svømme. Vi skal bl.a. lære at dykke hele kroppen under vand, dykke efter ting på bunden, sætte af og glide fra kanten, flyde på maven/ryggen, samt plaskeben på maven/ryggen. Når vi nærmer os sæsonafslutningen er målet at man kan bevæge sig en bassinlængde uden at røre bunden, med hjælpemidler i form af f.eks. en plade/snabel.
Der er en fast ansvarlig træner+ hjælpetræner knyttet til holdet, som tager jer igennem et hav af lege og sjove aktiviteter i vand.
Det anbefales at dit barn ved sæsonstart medbringer et par svømmebriller, helst ikke dykkermasker. At få vand i næsen kræver tilvending, og vil på sigt give den største tryghed i vandet.
Se video her.


 
 

Plaskehold – Varmvandsbassin

Denne type plaskehold har samme værdier og målsætninger, som alle andre plaskehold. Da varmvandsbassinet er 1.40m dybt, har børnene ikke muligheden for at bunde, og det skaber nogle andre variationer i forhold til aktiviteter i undervisningen.
Dette hold anbefales til dit barn, hvis det ikke er bange for vand og tør at få hovedet under vand.
Tilmeld/Læs mere - (7)

Begynderhold (B)

BEGYNDERHOLD - B

Alder: 5-7 år
Uden forældre
Lille bassin
Bemærk: BVV hold er i varmtvandsbassin og forælder med i vandet.

Børnene skal have lyst til at blive udfordret og klogere på deres færden i vand. Det er ikke nødvendigt at have gået til svømning før et barn bliver tilmeldt et B-hold.
Det kan være en fordel for barnet at have et par svømmebriller, men dykkermasker ses helst ikke, da det kan forvirre barnet ift. læreren om vejrtrækning.
Bælte kan benyttes alt efter niveau.

Mål:

•    De skal lærer crawlben, crawl-arme og sammensat, hvor de kigger ned i bunden og holder kroppen i vandoverfladen.
•    De skal lærer rygcrawl-ben, rygcrawl-arme og sammensat, hvor kigger op i loftet, og holder kroppen i vandoverfladen.
•    De skal introduceres til bryst-arme og brystben.
•    De skal desuden lærer at holde hovedet under vand.
•    Flyde, lave kolbøtter, hoppe i vandet, lave et afsæt på maven og ryggen, glæden ved vand i form af leg.
•    De skal lærer at svømme 25 m, uden at rører bunden eller holde pause.
Tilmeld/Læs mere - (8)

Begynderhold - BX (BX)

BEGYNDERHOLD - BX

7 til 11 år
Uden forældre
Lille bassin

Forskellen på et B-hold og et BX-hold er mest af alt alderen, hvor undervisningen er tilpasset alderen og niveauet. Det er dog vigtigt at understrege, at holdet stadig er et B-hold.
Børnene skal have lyst til at blive udfordret og klogere på deres færden i vand. Det er ikke nødvendigt at have gået til svømning før et barn bliver tilmeldt et B-hold.
Det kan være en fordel for barnet at have et par svømmebriller, men dykkermasker ses helst ikke, da det kan forvirre barnet ift. læreren om vejrtrækning.
Bælte kan benyttes alt efter niveau.

Mål:

•    De skal lærer crawlben, crawl-arme og sammensat, hvor de kigger ned i bunden og holder kroppen i vandoverfladen.
•    De skal lærer rygcrawl-ben, rygcrawl-arme og sammensat, hvor kigger op i loftet, og holder kroppen i vandoverfladen.
•    De skal introduceres til bryst-arme og brystben.
•    De skal desuden lærer at holde hovedet under vand.
•    Flyde, lave kolbøtter, hoppe i vandet, lave et afsæt på maven og ryggen, glæden ved vand i form af leg.
•    De skal lærer at svømme 25 m, uden at rører bunden eller holde pause.
Tilmeld/Læs mere - (4)

Øvet hold (Ø)

ØVET HOLD - Ø

7 til 11 år
Store bassin

De øvede hold arbejder videre med de 4 grundlæggende færdigheder: Vejrtrækning, balance, bevægelse og elementskift, med fokus på glæden ved vand.
 
Undervisningen foregår gennem en kombination af struktureret leg og en masse forskellige vandaktiviteter. Der arbejdes med crawl, rygcrawl og en introduktion til brystsvømning, samtidig med generel motorik i vandet.
 
Vi forventer, at du føler dig tryg i og under vandet, hvor du kan puste ud under vandet. Vi forventer derudover, at du kan holde dig i overfladen af vandet uden hjælpemidler som snabel, bælte eller kanten, samt have en forståelse for bevægelse i vandet. På et Ø-hold foregår undervisningen fra kanten i det store bassin.
 
Det forventes, at der svømmes med svømmebriller, og at det lange hår sættes op med en elastik eller en badehætte, så det ikke generer vejrtrækning eller udsyn.
 
Som svømmer på øvet hold er det muligt at deltage i udvalgte stævner og aktivitetsdage i det omfang, man har lyst og mulighed. For eksempel STORE-Ø-DAG, RSK-klubmesterskaber, Julestjernestævnet og DÅM-DÅM-Galla-stævnet.
 
På dette hold lærer du:
-       At svømme crawl og rygcrawl, samt en introduktion til brystsvømning
-       At svømme 25m (1 bane) uden at stoppe eller holde ved kanten eller banetorve
-       At kunne lave forskellige spring fra en høj kant og skamlen (blandt andet at hoppe på hovedet)
-       At sætte af fra kanten
-       At trække vejret under svømningen
 
Tilmeld/Læs mere - (6)

Øvet hold - ØX (ØX)

ØVET HOLD - ØX

10 til 16 år
Store bassin

ØX-holdet er for svømmere, som er ældre end aldersgrænserne for Ø-hold. Svømmeundervisningen er tilpasset denne aldersgruppe for at sikre maksimalt træningsudbytte, men det er altså stadig et Ø-hold!

De øvede hold arbejder videre med de 4 grundlæggende færdigheder: Vejrtrækning, balance, bevægelse og elementskift, med fokus på glæden ved vand.
 
Undervisningen foregår gennem en kombination af struktureret leg og en masse forskellige vandaktiviteter. Der arbejdes med crawl, rygcrawl og en introduktion til brystsvømning, samtidig med generel motorik i vandet.
 
Vi forventer, at du føler dig tryg i og under vandet, hvor du kan puste ud under vandet. Vi forventer derudover, at du kan holde dig i overfladen af vandet uden hjælpemidler som snabel, bælte eller kanten, samt have en forståelse for bevægelse i vandet. På et Ø-hold foregår undervisningen fra kanten i det store bassin.
 
Det forventes, at der svømmes med svømmebriller, og at det lange hår sættes op med en elastik eller en badehætte, så det ikke generer vejrtrækning eller udsyn.
 
Som svømmer på øvet hold er det muligt at deltage i udvalgte stævner og aktivitetsdage i det omfang, man har lyst og mulighed. For eksempel STORE-Ø-DAG, RSK-klubmesterskaber, Julestjernestævnet og DÅM-DÅM-Galla-stævnet.
 
På dette hold lærer du:
-       At svømme crawl og rygcrawl, samt en introduktion til brystsvømning
-       At svømme 25m (1 bane) uden at stoppe eller holde ved kanten eller banetorve
-       At kunne lave forskellige spring fra en høj kant og skamlen (blandt andet at hoppe på hovedet)
-       At sætte af fra kanten
-       At trække vejret under svømningen
 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Teen (TN)

TEEN HOLD - TN

13 TIL 19 ÅR
STORE BASSIN


Nyt hold fra sæson 22-23!!!
Teen-holdet er for svømmere, som er ældre end aldersgrænserne for både Ø- og ØX-hold. Ja, holdet er jo netop for alle teen-agere!
Undervisningen er tilpasset denne aldersgruppe, og vi håber med dette nye hold at kunne samle et helt hold af ældre svømmere, der fortsat har glæden ved at svømme, træne, dygtiggøre sig – og yderligere opbygge venskab med andre ligesindede.

På holdet arbejdes videre med de 4 grundlæggende færdigheder: Vejrtrækning, balance, bevægelse og elementskift, med fokus på glæden ved vand.
 
Undervisningen foregår fortsat gennem en kombination af struktureret leg og en masse forskellige vandaktiviteter. Der arbejdes med crawl, rygcrawl og brystsvømning, og der svømmes også længere sammenhængende distancer, så der også er mulighed for at forbedre konditionen.  
 
Vi forventer fra starten af sæsonen, at du føler dig helt tryg i og under vandet og behersker svømmearterne, så du kan svømme mindst 25m i alle tre discipliner.
 
Det forventes, at der svømmes med svømmebriller, og at det lange hår sættes op med en elastik eller en badehætte, så det ikke generer vejrtrækning eller udsyn.
 
Som svømmer på teen-holder er det muligt (men ganske frivilligt!) at deltage i udvalgte stævner og aktivitetsdage i det omfang, man har lyst og mulighed. For eksempel RSK-klubmesterskaber, Julestjernestævnet og DÅM-DÅM-Galla-stævnet.
 
På dette hold lærer du:
-       At blive endnu bedre til at svømme crawl, rygcrawl og brystsvømning
-       At svømme 200m uden at stoppe eller holde ved kanten eller banetorve
-       At kunne lave forskellige spring fra startskamlen (blandt andet at hoppe på hovedet)
-       At sætte af fra kanten
-       At trække vejret under svømningen

Vi glæder os over at tilbyde dette nye hold og håber, det bliver et eftertragtet hold, hvor der bliver arbejdet godt igennem på banerne!


Tilmeld/Læs mere - (1)

Dryfit ø-hold m/landtræning (DRY)

DRYFIT - ØVET HOLD MED DRYLAND - (Tidligere ØT)

  
   

Der er en lækker klub-T-shirt til alle som er tilmeldt DRYFIT fra sæsonstart

 

11 til 14 år
Store bassin
Som ØX + fysisk træning på land

DRYFIT holdene er for svømmere, som er ældre end aldersgrænserne på de almindelige Ø-hold og som ønsker at kombinere fysisk træning på land med svømning. 

Holdet har 30 minutters træning på land og 40 minutter i vandet.
Mandag er det svømning først og derefter landtræning.
Fredag, landtræning først og derefter svømning.

 
Holdet fokuserer på glæden ved at dyrke idræt og på oplevelsen af at indgå i et socialt sammenhold med andre, så der opbygges et godt venskab blandt deltagerne på holdet.
 Den fysiske træning foregår i træningslokalet (multitorvet) ved svømmehallen. Her lægges vægt på at styrke kroppen som redskab bl.a. ved brug af elastikker, bolde og små vægte.  
 
De øvede hold arbejder videre med de 4 grundlæggende færdigheder: Vejrtrækning, balance, bevægelse og elementskift, med fokus på glæden ved vand.
 
Undervisningen foregår gennem en kombination af struktureret leg og en masse forskellige vandaktiviteter. Der arbejdes med crawl, rygcrawl og en introduktion til brystsvømning, samtidig med generel motorik i vandet.
 
Vi forventer, at du føler dig tryg i og under vandet, hvor du kan puste ud under vandet. Vi forventer derudover, at du kan holde dig i overfladen af vandet uden hjælpemidler som snabel, bælte eller kanten, samt have en forståelse for bevægelse i vandet. På et Ø-hold foregår undervisningen fra kanten i det store bassin.
 
Det forventes, at der svømmes med svømmebriller, og at det lange hår sættes op med en elastik eller en badehætte, så det ikke generer vejrtrækning eller udsyn.
 
Som svømmer på øvet hold er det muligt at deltage i udvalgte stævner og aktivitetsdage i det omfang, man har lyst og mulighed. For eksempel STORE-Ø-DAG, RSK-klubmesterskaber, Julestjernestævnet og DÅM-DÅM-Galla-stævnet.
 
På dette hold lærer du:
-       At svømme crawl og rygcrawl, samt en introduktion til brystsvømning
-       At svømme 25m (1 bane) uden at stoppe eller holde ved kanten eller banetorve
-       At kunne lave forskellige spring fra en høj kant og skamlen (blandt andet at hoppe på hovedet)
-       At sætte af fra kanten
-       At trække vejret under svømningen
 
Tilmeld/Læs mere - (2)

Motion hold (M)

Motionshold

Voksne

Motionsholdene er rettet mod voksne. Der er hold både til dig, som er helt nybegynder og til de mere rutinerede. Der er hold med fri træning og hold, hvor træneren laver program og gennemgår teknik inden for de fire svømmearter.
Du opfordres meget til at få en god snak med træneren, så denne ved, hvad dine ønsker er. Derved får du den bedste oplevelse og det bedste resultat ud af motionssvømningen.

Motion Begynder (MB)

·         For voksne der ønsker at lære at svømme

·         Der begyndes helt på bar bund med bælte i det lille bassin

·         Kom og vær med fra starten, det plejer at være særdeles hyggeligt og (næsten) alle får lært at svømme og så giver det rigtig god motion

Motion (M)

·         For svømmere der gerne vil lære mere og få rettet stilen

·         For svømmere der vil lære crawl helt fra bunden

·         For svømmere der ønsker "pisken over nakken!"

·         For svømmere der ønsker at svømme efter program fra træneren

·         For svømmere der vil svømme lige hvad de selv har lyst til

·         For svømmere der vil nøjes med lidt svømning og mere sauna

·         For svømmere der kun vil svømme med svømmefødder eller plade

·         For svømmere der er meget hurtige

·         For svømmere der helst vil snakke!

·         Der svømmes med banetove i hele bassinets længde

·         Holdet fordeles på banerne efter trænernes skøn

Tilmeld/Læs mere - (3)

Familie hold (F)

Familiesvømning

  

For børn – og voksne - i alle aldre

Varmtvandsbassin

  

Familiesvømning er muligheden for, at hele familien kan hygge sig med svømning og leg – lige som man selv ønsker sig. Der er et righoldigt udvalg af legeredskaber, der frit må bruges efter princippet: ”Hent selv, aflevér selv igen.” Der er bolde, plader, dykkefigurer, små skibe og vandkander, spejlæg, skumsnabler med meget mere!
På familieholdene er der ingen træner, så det er familien selv, der leger, svømmer og hygger.


Når du booker på et familiehold, skal én voksen tilmelde sig på f.eks. F21V Familiehold og betaler samtidig hele beløbet. Derefter tilmeldes alle andre fra familien enkeltvis – og gratis – på det hold, der hedder: F21G Familiehold – gratis.


Tilmeld/Læs mere - (4)

Varmtvandstræning (VV)

VARMVANDSTRÆNING 

14 til 100 år
Varmtvandsbassin

Varmvandstræning er et hold, hvor vi svømmer, bevæger os og laver let og skånsom gymnastik i vand, med fokus på at få brugt forskellige muskler og led.

Vi træner både med og uden udstyr for at få en varieret træning, med mulighed for øget sværhedsgrad.

Fordelen ved dette hold er at vi er et mindre antal, så er der tid og ro til at lave øvelserne i sit eget tempo.

Her er plads til dig, der ikke er så tryg ved vand, men som er villig til at prøve.
Her er plads til dig, der kan svømme, men gerne vil lave øvelser for af forskellig art.
Her lægges vægt på at alle får gavn af træningen, på trods af niveau. Selvom der trænes med fokus, er der også altid plads til grin og en god snak om alt mellem himmel og jord.

 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Vandgymnastik (VG)

VANDGYMNASTIK

14 til 100 år
Varmtsvandsbassin

På disse hold træner vi hele kroppen igennem via forskellige øvelser, som styrker din balance, velvære og dine muskler.
Jeg har undervist i vandgymnastik i ca. 20 år og udfordrer dig med forskellige øvelser fra gang til gang, og ved brug af forskellige redskaber.
Det er nogle meget sociale hold med stort sammenhold og nye medlemmer modtages altid med et smil og et stort velkommen.
Har du nogle skavanker, så oplys træneren om dette, og der vil blive taget hensyn til dette.
Du får ikke hovedet under vand, og bliver heller aldrig presset til at gøre noget, du ikke lyster.

På tirsdagsholdene holdes der jule og sommerafslutning!
Tilmeld/Læs mere - (0)

Dans og Bevægelse (D)

DANS OG BEVÆGELSE

12 til 100 år
Varmtsvandsbassin


Dans og Bevægelse!

Kom og vær med på et helt nyt spændende og anderledes hold!

Kom og dans igennem vandet til dejlig inspirerende musik.

Det er helt vildt sjovt. Man kan te sig, som man har lyst til! Det er simpelthen perfekt for vandhunde, og så er man social i vandet på en anden måde, end når man svømmer.

I vandet kan man ikke se hinandens ben, og det gør, at man nærmest kan danse og bruge benene, som man vil!

5 grunde til at deltage:

  • Pulsen kommer højt op
  • Adrenalinen suser rundt
  • Endorfinerne får frit løb
  • Du forbrænder dobbelt så mange kalorier som ved almindelig dans ”på land”
  • Træningsformen er skånsom for leddene

Starter 6.oktober – mulighed for at prøve gratis! Kom og prøv.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Konkurrencehold (K)

KONKURRENCE

Konkurrence svømning i Ringe Svømme-Klub er et tilbud til børn og unge der vil mere end bare lære at svømme. Man bliver typisk udtaget til konkurrence hold fra svømmeskolen.Vi har et kvalificeret og motiveret hold af gode trænere, som hele tiden sørger for at udvikle og dygtiggøre de unge talenter.
 

Holdbeskrivelser K-afdelingen sæson 2022/2023.

K1 – udtaget hold.

K1 er klubbens førstehold og for konkurrencesvømmere, som går efter deltagelse i de vestdanske og danske mesterskaber. Svømmerne er i alderen ca. 14-21 år. På K1 arbejdes målrettet efter at blive den bedste svømmer man kan være, både i og uden for bassinet. Mentaltræning er derfor også en del af programmet. K1-svømmerne arbejder tæt sammen med deres træner i forhold til målsætninger for kommende sæsoner.

Der er træning 6 gange pr. uge, heraf 4 gange med dryland. Det forventes af man deltager i minimum 4 træninger pr. uge. Der er desuden mulighed for morgentræning efter aftale med træneren. 

Træner – Jannik Vilhelmsen. Kontingent 2700,-


K2 – udtaget hold.

K2 er konkurrencesvømning for svømmere i alderen 12-17 år. På K2 går man mere detaljeret ind i de forskellige svømmediscipliner, og der kigges på den enkelte svømmers styrker og svagheder i bassinet. Der arbejdes videre med at styrke kroppen og videre med de sociale relationer. K2-svømmerne arbejder mod deltagelse i fynske, regionale, vestdanske og danske mesterskaber. Det forventes at man deltager i relevante stævner efter aftale med træneren på holdet.

Der er træning 5 gange pr. uge, hvoraf 4 gange er med dryland. Det forventes at man deltager i minimum 4 træninger pr. uge. Andet skal aftales med træneren.

Træner – Jacob Rønn og Nikolaj Kiel Johansen. Kontingent 2400,-

 

K3 – udtaget hold.

K3 er konkurrencesvømning for svømmere i alderen 9-13 år. Her vil der blive arbejdet bredt med teknikken i de 4 svømmediscipliner, med at styrke kroppen i forhold til svømning og med sociale relationer. K3-svømmere arbejder mod deltagelse i fynske, regionale og vestdanske mesterskaber. Det forventes at man deltager i relevante stævner efter aftale med træneren på holdet.

Der er træning 4 gange pr. uge, hvoraf 3 gange er med dryland. Det forventes at man deltager til minimum 3 træninger pr. uge. Andet skal aftales med træneren.

Træner – Thea Madsen, Caroline Broholm og Cecilie Ahrentsen. Kontingent 2200,-

 

K+ - udtaget hold.

K+ er for svømmere, som ønsker en god og alsidig svømmetræning, men som ikke arbejder mod at deltage i de danske mesterskaber. Der er højt tempo og intensitet, programmer med alle svømmediscipliner og en træner, der kan svinge pisken. Man kan efter lyst og evner deltage i klubbens egne stævner samt andre regionale stævner/invitationsstævner. Desuden kan man deltage i klubbens øvrige sociale arrangementer (træningslejre/Nordhorn etc.) efter lyst.

Der er træning 4 gange om ugen, hvoraf 3 træninger er med dryland.

Træner – Afventer. Kontingent 2200,-

K+ med 2 træninger. Der er frit valg mellem de 4 træninger på K+.

Træner - Afventer. Kontingent 1300,-

 

Talentholdet – udtaget hold.

Talentholdet er for svømmere, som har lyst til at prøve kræfter med svømning som konkurrencesport. Der arbejdes med teknik inden for alle 4 svømmediscipliner, starter og vendinger, og der tilbydes drylandtræning 1 gang om ugen. Dryland er styrketræning med fokus på de svømmerelaterede muskelgrupper. Vores drylandprogrammer er udarbejdet i samarbejde med en fysioterapeut.

Det forventes at man deltager i klubbens egne stævner samt stævner under FynSvøm (samarbejde mellem fynske svømmeklubber), som er tilpasset den enkelte svømmers færdigheder. Der er nybegynderstævner som FynBørn og de lidt større FynRundt-stævner. For alle stævner gælder det, at trænerne hjælper med at vælge det rigtige og der er altid hjælp på kanten. Nye svømmeforældre er altid velkomne til at rette henvendelse til K-udvalget eller trænerne, hvis man er i tvivl.

Der er træning 2 gange om ugen.

Træner – Kathrine Hvidberg, Thilde Lundsfryd, Sara Lund Larsen, Emilie Hemmeløff og Laurits Damsted Lund. Kontingent 1700,-

 

Ø-MAX - Udtaget hold.

Ø-MAX er et hold, som er lavet for at både svømmer og træner kan se hinanden an. Svømmeren skal prøve, om svømning er noget for ham/hende, og træneren skal have mulighed for at se, om både lysten og evnerne er der for at kunne svømme konkurrencesvømning. I første omgang betyder en plads på Ø-MAX, at man får tilbudt en ekstra træning om ugen ved siden af pladsen på sit almindelige Ø-hold. På Ø-MAX træner man videre inden for de 4 svømmearter, samt lærer en masse om teknik, starter og vendinger. Svømmetræningen leges ind og der er altid tid til lidt hygge i træningen.

En del af at være på Ø-MAX, er at deltage i stævner. Vi har i Ringe Svømme-Klub nogle årligt tilbagevendende stævner, som man forventes at deltage i. desuden er der på Fyn et samarbejde mellem svømmeklubberne, som hedder FynSvøm. Her afholdes der også specielle begynderstævner, hvor der tages højde for børnenes alder og niveau.

Træner – Kathrine Hvidberg, Thilde Lundsfryd, Sara Lund Larsen, Emilie Hemmeløff og Laurits Damsted Lund. 

 

 

 

Tilmeld/Læs mere - (7)

Ø-max (ØMAX)

Ø-MAX

Ø-max er et hold, som er lavet, for at både svømmer og træner kan se hinanden an. Svømmeren skal prøve, om svømning er noget for ham/hende, og trænerne skal have mulighed for at se, om både lysten og evnerne er der til at kunne svømme konkurrencesvømning.
En plads på Ø-max betyder, at man får tilbudt en ekstra træning om ugen ved siden af træningen på sit almindelige Ø-hold. På Ø-max er træningen koncentreret rundt om de 4 forskellige stilarter (fly, ryg, bryst og crawl), samt lærer en masse teknik, starter og vendinger.
En del af at være med på Ø-max, er at deltage i stævner. Der vil i løbet af året både være stævner i Ringe Svømme-Klub, samt de andre fynske svømmeklubber. Her afholdes der bl.a. specielle begynderstævner, hvor der tages højde for børnenes alder og niveau.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Triatlon hold (TRI)

Triatlon

Ringe TRI er en afdeling af Ringe Svømme-Klub. Siden 2012 er afdelingen vokset stille og roligt og i foråret 2020 er der omkring 25 aktive triatleter. Spredningen er stor, det gælder alder, køn, færdigheder, træningsindsats og ambitioner.
Men når vi er samlet til træning, er der et fælles træk - vi gi’r den gas!

Ugens faste træningstider varierer gennem året, men ser sandsynligvis således ud, når efterårssæsonen starter i 2020
(Det forventes IKKE, at du deltager i alle træninger!)
Mandag 17.10-18.00: Svømning (på 3 baner). Træner er Kristoffer, der udarbejder program for dagens træning og fejlretter teknik

18.30-19.30: Løb
Onsdag: 18.00-19.15 Løb
Torsdag: 20.00-21.00: Svømning (hele svømmehallen). Torben er træner. Træningen er meget målrettet nye medlemmer, der gerne vil blive bedre til crawl

Lørdag: 10.00-10.40: Styrke- og stabilitets-træning for mave, ryg mm. Foregår i multirummet ved siden af svømmehallen. Instruktør er Lars. (Ikke fast alle lørdage.)
                11.00-12.00: Svømning (på 6 baner). Træner er Kristoffer, der udarbejder program for dagens træning
                12.20-13.00: Løb
Søndag:  9.00-? Cykeltur for dem der har lyst

Kontingent og tilmelding:
Svømning fra 1.september til 30.april (mandag, torsdag og lørdag) koster 1.190 kr. for hele sæsonen. Tilmelding og betaling som gældende for alle andre hold i Ringe Svømme-Klub.
Triatlonmedlemsskab koster 850 kr. for et år. Dette kontingent dækker løbetræning, styrke- og stabilitetstræning, fælles cykelture, licens til Dansk TriForbund og diverse arrangementer og møder. Betaling: http://ringetri.dk

(Bemærk: Det er to forskellige sider, så du skal lave login på begge sider – men du kan sagtens bruge præcis de samme navne og password!)

Stævnedeltagelse:
Det er – selvfølgelig – frit for enhver, hvilke stævner, den enkelte ønsker at deltage i. Juni 2020 var der 17 tilmeldt til Challenge Herning (½ ironman), enten individuelt eller på et hold (Stævnet blev desværre aflyst pga Covid19). Nogle træner mod Aquathlon, andre mod at klare 4-18-4 i en god tid, og et par stiler med en hel Ironman i efteråret/ næste år.

I efteråret bliver der holdt et møde, hvor stævnekalenderen for næste sæson kommer på programmet. Det er ønskeligt, at flere planlægger at deltage ved de samme stævner, så fællesskabet og det sociale liv prioriteres højt.

Du er meget velkommen til at kontakte undertegnede for nærmere informationer:
Formand Ringe Svømme-Klub og Ringe TRI: Troels Stubager, formand@rsksvoem.dk, tlf. 28 11 24 88
Tilmeld/Læs mere - (1)

Handikaphold (HAN)

Handikaphold

Handikapforeningen for Midtfyn, der har eksisteret siden Ringe Svømmehal blev indviet i 1974, er i sommeren 2022 overgået til Ringe Svømme-Klub. Handikapforeningen havde svømning to gange om ugen, og er gennem alle de mange år på fantastisk vis ledet og trænet af formand Leif Johansen (og hans kone Margit), der nu efter at være fyldt 80 år, gerne ser nye kræfter tage over. Og det er altså Ringe Svømme-Klub, der forsøger at følge op på traditionerne på bedste vis.

Svømning er en populær parasport for børn, unge og voksne, og kan dyrkes af alle uanset handicap og niveau. Vi forsøger at skabe faste rammer i svømningen og fortsat også dyrke det sociale samvær på holdet.

Mange svømmere med fysisk handicap oplever en øget bevægelsesfrihed i vandet, og samtidig kan svømning i varmt vand virke lindrende.

Der er mulighed for at svømme to gange om ugen:
Mandag 15.30-16.30 er der adgang til alle tre bassiner (altså også varmtvand)
Torsdag 15.00-16.00 er der adgang til det store og det lille bassin.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at have flere instruktører på kanten og i vandet, så alle kan få en god svømmetur. Eller måske blot en ”badetur”, fordi et ophold i det varme vand kan bestemt også virke rigtig godt på ondt i ryggen, dårlig muskulatur, nedsat funktion af dele af kroppen og meget andet.

Vi gør opmærksom på, at de tilmeldte selv skal kunne sørge for omklædning, vask under bruseren og finde vej ind i svømmehallen. Hvis du ikke selv kan klare dette er du meget velkommen til at have en ledsager/hjælper med (af samme køn som dig).

Der er ingen særlige omklædningsfaciliteter for handikappede ved svømmehallen i Ringe, men pengene til en helt ny bygning er afsat, og tegningerne er tæt på at være klar, så byggeriet kan starte. Men allerede inden da kommer der en elektrisk kørestol med hejseanordning, så der bliver mulighed for at hejse en svømmer ned i et af bassinet – og selvfølgelig op igen!

Svømning er en af de mest udbredte idrætter blandt mennesker med handicap eller særlige behov i Danmark, og Ringe Svømme-Klub tilbyder altså nu muligheden for at komme i vandet i svømmehallen i Ringe (Idrætscenter Midtfyn). Det gælder svømmere med udviklingshandicap af alle typer, herunder den voksende gruppe af personer med fx ADHD og autisme, der har stor glæde af at bevæge sig i vand.

Vi glæder os til at se jer.


Tilmeld/Læs mere - (1)

Passiv medlem (pas)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Rutevejledning