INFORMATION SÆSON 2024-2025 (under redigering)

NUVÆRENDE MEDLEMMER:
Fra søndag 11.august 2024 kan alle nuværende medlemmer tilmelde sig næste svømmesæson i Ringe Svømme-Klub.

NYE MEDLEMMER:
Fra søndag 18. august kan alle, der ikke i forvejen er medlem af Ringe Svømme-Klub, begynde at tilmelde sig til næste sæson.

På Ringe Svømme-Klubs hjemmeside www.rsksvoem.dk under menuen ”Tilmelding” finder du det hold, som passer dig.  

Log ind - meld dig til - gennemfør betaling.
HUSK AT DU SKAL HAVE OPRETTET EN PROFIL FOR AT TILMELDE DIG.
HUSK AT DET ER 
BARNET/SVØMMEREN, SOM SKAL TILMELDES. 

Vi har igen mange hold i næste sæson, så læs her om de spændende og forskellige hold.
Endvidere kan du læse om tilmelding, kontingent m.m. før du tilmelder dig. Hvis du derefter har spørgsmål, så ret henvendelse til:

Medlemsregistrator  Alexandra Nagy
medlem@rsksvoem.dk
, tlf.: 21 14 10 19 (træffes bedst på e-mail eller sms)

Eller eventuelt:
Formand Troels Stubager
formand@rsksvoem.dk  tlf.: 28 11 24 88

SÆSONENS VARIGHED

Den ordinære sæson varer 8 måneder – og et par ekstra dage! Det vil sige fra mandag 2. september 2024 og til og med lørdag d.3. maj 2025.
K-, T- og TRI-hold har en forlænget sæson før og efter den ordinære sæson.

LUKKEDAGE:

Der er ingen svømning i disse perioder / på disse dage:
Efterårsferie:           Mandag 14.oktober – søndag 20.oktober (inklusive)
Svømmestævne:      Lørdag 23. november
Juleferie:                 Fredag 20. december 2024 – torsdag 2. januar 2025 (inklusive)
Vinterferie:              Mandag 10.februar - søndag 16.februar (inklusive)
Påskeferie:              Mandag 14. april – mandag 21.april (inklusive)


KONTINGENT 2023–2024 FOR 8 MÅNEDER

Beløbet er inkl. oprettelse, medlemskab af Dansk Svømmeunion, afgifter m.m. Der opkræves et mindre gebyr ved alle betalinger på hjemmesiden. 

 

2023-24

Inklusiv:

Babyhold

1.700 kr.

 

Plaskehold, lille bassin

1.070 kr.

 

Plaskehold, varmtvandsbassin

1.700 kr.

 

Begynderhold

1.170 kr.

 

Begynderhold, varmtvandsbassin

1.700 kr.

 

Øvet hold

1.170 kr.

 

Motion- og TRI-svømning

1.310 kr.

 

Familiehold, varmtvandsbassin

   
   2.520 kr.

 

Varmtvandshold 30 minutter

1.700 kr.

 

Varmtvandshold 45 minutter (VG11)

1.900 kr.

 

Varmtvandshold 45 minutter
Forlænget sæson
(VG21, VG22, VG41)
   2.150 kr.

Varmtvandshold 60 minutter

(V51V)

2.100 kr.

 

Varmtvandshold 60 minutter
Forlænget sæson
(V11V)
   2.350 kr.

Talenthold

1.700 kr.

Al stævnedeltagelse 

K+
K+2

2.300 kr.

1.400 kr.

FynSvøm og RSK-stævner

K2

3.000 kr.

FynSvøm og RSK-stævner

K1   3.400 kr.FynSvøm og RSK-stævner
KEF Konkurrence-efterskole  1.000 kr. FynSvøm og RSK-stævner
KS   2.400kr. FynSvøm og RSK-stævner
Motions og Handicap hold   1.040 kr.

Triatlon

850 kr.

Løbe- og cykeltræning, feriesvømning og licens


 

KONTINGENTNEDSÆTTELSE HVER MÅNED

Ved tilmelding efter sæsonstart, betales kun for den resterende del af sæsonen. Det fungerer ved, at kontingentprisen i tilmeldingssystemet automatisk nedsættes hver d. 1. i måneden, sådan at medlemmet får en rabat svarende til den del af sæsonen, som allerede er gået.

RABAT

Søskenderabat: 

Der skal kun betales kontingent for højest 2 hjemmeboende børn født 2005 eller senere. (Der betales for de 2 ”dyreste”. Gælder også babyhold).

Men I skal sørge for at melde alle børn til og betale (for at få en plads på holdet). Derefter sender I en mail til medlem@rsksvoem.dk med følgende informationer:

  • Svømmernes fulde navne (tydeligt)
  • Holdnavne og Hold nr. (ikke kun ugedag og tidspunkt, da vi har over 80 hold)
  • Telefon nr.

Så får I pengene retur for det tredje (”billigste”) barn (fratrukket 100 kr., der skal betales som dette barns medlems- / grundkontingent)

RABAT VED TILMELDING PÅ TO HOLD 

Der ydes 25% rabat ved tilmelding til et ekstra hold. Dette sker automatisk ved tilmeldingen på hjemmesiden www.rsksvoem.dk.

UDMELDELSE
Som medlem kan du gennem hele sæsonen udmelde dig af Ringe Svømme-Klub. Det skal ske skriftligt til klubben på mail: medlem@rsksvoem.dk med følgende informationer:

  • Navn
  • Holdbetegnelse for det hold, medlemmet er tilmeldt
  • Hold Nr.
  • Telefon nr.

Så vil der blive tilbageført kontingent for resten af sæsonen, dog fratrukket den indeværende og kommende måned.

GRUND KONTINGENT
Medlemskab er for aktive indeholdt i det almindelige kontingent. Der betales imidlertid 100 kr. for ”gratister” pga. søskenderabat og for passive medlemmer for et medlemsår fra 01.09 til 31.08.    

FAMILIEHOLD – BEMÆRK!

Når du booker på et familiehold, skal én voksen tilmelde sig på f.eks. F21V Familiehold og betaler samtidig hele beløbet. Derefter tilmeldes alle andre fra familien enkeltvis – og gratis – på det hold, der hedder: F21G Familiehold – gratis.

VENTELISTE

Der er mulighed for at foretage tilmelding på en venteliste til et bestemt hold. Du får automatisk besked, hvis der bliver plads på holdet. I løbet af sæsonen oplever vi ofte, at der både flyttes rundt og frameldes, så der kommer både 2, 3, 4 eller flere ind fra ventelisten.

Der må kun tilmeldes 2 ventelister pr. person, da hele venteliste-ideen ellers undergraves. Tilmeldes der til mere end 2 ventelister pr. person, forbeholder vi os ret til at slette alle ventelister for denne person uden yderligere besked.

FLYTNING TIL ANDET HOLD

Det er gennem hele sæsonen muligt at skifte til et andet hold. Ved skifte til hold med anden kontingentsats end tilmeldte hold, vil forskellen blive afregnet. 

Du skal gøre således, hvis du ønsker at skifte hold:

Undersøg via hjemmesiden, om der er ledige pladser på det ønskede hold

Send mail til medlem@rsksvoem.dk, hvor du skriver:
Svømmerens fulde navn (Tydeligt!)
Holdnavn og Hold nr. på nuværende hold (ikke kun ugedag og tidspunkt, da vi har over 80 hold!)
Holdnavn og Hold nr. på det nye ønskede hold

 
FRAVÆR VED SYGDOM ELLER ANDET
Som udgangspunkt behøver du ikke melde fra, hvis du ikke kommer til svømning. Drejer det sig om flere uger, må du meget gerne informere trænerne på dit hold, så de ved, hvorfor du ikke kommer.

Find navne, mail og telefon på www.rsksvoem.dk 

Instruktørerne fører fremmødestatistik i et elektronisk system, hvorfor det kan opleves, at en instruktør i en kortere periode står med en telefon eller iPad.

 
SKABE I OMKLÆDNINGSRUM

Husk at sætte fodtøj op på hylderne.
Husk at placere alt tøj i skabene i omklædningsrummene. Lad IKKE tøjet ligge på de store bænke med fliser.
Skabene kan låses, men det kræver, at du har eller køber et armbånd hos Idrætscenter Midtfyn. Kan købes i receptionen. Pris: 50,- kr.

ADGANG TIL OMKLÆDNING OG SVØMMEHAL

Normal adgangstid til omklædning er tidligst 15 minutter før, dit hold skal i vandet. Så har du god tid til at blive klædt om, vasket meget grundigt uden badetøj, samt nå ind i svømmehallen. Det er vigtigt at blive vasket. Vasket rigtig godt. Med sæbe. Hver gang. Også efter toiletbesøg under træningen. HUSK DET!!!

Du bedes om, ikke komme ind i svømmehallen før ca. 5 minutter før dit hold starter, da det kan virke generende for de hold, der allerede er i vandet.

Forældre, der ikke skal i vandet, men alligevel er med i omklædningsrummet, bedes om ikke at komme i bruserummet med al deres tøj på.  

FORÆLDRE SOM TILSKUERE

Det forventes, at forældre er på svømmetorvet eller multitorvet (lokalerne lige uden for svømmehallen) mens deres barn er til svømning. For en del børn kan det virke forstyrrende, hvis far og/eller mor sidder på bænken eller en stol tæt ved bassinkanten, da barnet så har svært ved at koncentrere sig om beskeder fra instruktøren. Vi ved fra vores trænere, at det ofte giver en mere rolig og afslappet miljø for hele børnegruppen. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at forældre/pårørende/ledsagere, der ønsker at være tilskuere, skal opholde sig på svømme- eller multitorvet. Dog er alle velkomne til at være i svømmehallen de to første træningsgange efter sæsonopstart. 

Efter aftale med instruktøren kan forældre inviteres med ind i svømmehallen en gang imellem.

Hvis det af særlige årsager er vigtigt for et barn, at der er en forælder i svømmehallen, så lav en aftale med instruktørerne om, at du hjælper til på holdet, f.eks. med at hente materialer, støtte enkelte børn eller andet.   

FOTOGRAFERING

Der bliver af og til taget billeder på holdene, disse billeder kan blive brugt til klubbens hjemme- og facebookside.
Du kan på klubbens hjemmeside (www.rsksvoem.dk) på din egen profil markere: ”Del ikke fotos af mig”, hvis du ikke ønsker at medvirke på billederne. 

NYHEDSBREV OG INFORMATION

Alle medlemmer modtager vigtig information om ændringer i svømmetider, evt. aflysninger, generalforsamling og lignende.

Derudover udsender vi nyhedsbrev til alle, der ikke har frasagt sig dette. Nyhedsbrev indeholder information om tilbud, bankoaften, AquaCamp og andre arrangementer med mere  – elektronisk– flere gange i løbet af sæsonen.
 

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Vi forbeholder os i Ringe Svømme-Klub ret til at justere og ændre i de angivne holdbeskrivelser og tidspunkter for holdene. Det sker kun efter information til de berørte medlemmer.

Ved for få tilmeldte på et hold forbeholder vi os retten til at nedlægge holdet. Vi skal blandt andet leve op til nogle minimumskrav fra Faaborg-Midtfyn Kommune angående antal tilmeldte på holdene. Hvis vi bliver nødt til at nedlægge et hold, får de tilmeldte selvfølgelig information om dette og hele det indbetalte kontingent retur. 

Set i lyset af den (på nuværende tidspunkt næsten ikke) eksisterende Corona-pandemi kan vi blive nødt til at tilpasse hold, tider, adgang til omklædning, baderum og svømmehal de til alle tider gældende regler. 

SALG AF BADEHÆTTER, SVØMMEBRILLER, HÅNDKLÆDER

Ringe Svømme-Klub sælger, i begrænset udvalg, badehætter, babysvømmebleer/bukser og svømmebriller samt lækre håndklæder.
Skriv til Thea@rsksvoem.dk, eller spørg din træner, der kan være behjælpelig.
Der kan kun betales med MobilePay – nr. 93514

Rutevejledning