INFORMATION SÆSON 2021-2022

NUVÆRENDE MEDLEMMER:
Fra søndag 8.august 2021 kan alle nuværende medlemmer tilmelde sig næste svømmesæson i Ringe Svømme-Klub.

NYE MEDLEMMER:
Fra søndag 15.august kan alle, der ikke i forvejen er medlem af Ringe Svømme-Klub, begynde at tilmelde sig til næste sæson.

På Ringe Svømme-Klubs hjemmeside www.rsksvoem.dk under menuen ”Tilmelding” finder du det hold, som passer dig.  

Log ind - meld dig til - gennemfør betaling.

HUSK AT DU SKAL HAVE OPRETTET EN PROFIL FOR AT TILMELDE DIG.
HUSK AT DET ER BARNET/SVØMMEREN, SOM SKAL TILMELDES.

 

Vi har igen mange hold i næste sæson, så læs her om de spændende og forskellige hold.
Endvidere kan du læse om tilmelding, kontingent m.m. før du tilmelder dig. Hvis du derefter har spørgsmål, så ret henvendelse til:

Medlemsregistrator Tina Hertzog
medlem@rsksvoem.dk
, tlf.: 51 27 33 53

Eller eventuelt:
Formand Troels Stubager
formand@rsksvoem.dk  tlf.: 28 11 24 88

SÆSONENS VARIGHED

Den ordinære sæson varer 8 måneder – og en ekstra uge!. Det vil sige fra onsdag 1.september 2021 og til og med fredag 6.maj 2022.
K-, T- og TRI-hold har en forlænget sæson før og efter den ordinære sæson.

LUKKEDAGE:

Der er ingen svømning i disse perioder / på disse dage:
Efterårsferie:           Mandag 18.oktober – Søndag 24.oktober (inklusive)
Svømmestævne:      Lørdag 27.november
Juleferie:                 Mandag 20.december 21 – søndag 2.januar (inklusive)
Vinterferie:              Mandag 14.februar - mandag 20.februar (inklusive)
Påskeferie:              Mandag 11.april – mandag 18.april (inklusive)

KONTINGENT 2021–2022 FOR 8 MÅNEDER

Beløbet er inkl. oprettelse, medlemskab af Dansk Svømmeunion, afgifter m.m. Der opkræves et mindre gebyr ved alle betalinger på hjemmesiden. 

 

2021-22

Inklusiv:

Babyhold

1.600 kr.

 

Plaskehold, lille bassin

970 kr.

 

Plaskehold, varmtvandsbassin

1.600 kr.

 

Begynderhold

1.060 kr.

 

Begynderhold, varmtvandsbassin

1.600 kr.

 

Øvet hold

1.060 kr.

 

Motion- og TRI-svømning

1.190 kr.

 

Familiehold, varmtvandsbassin

 2.400 kr.

 

Varmtvandshold 30 minutter

1.600 kr.

 

Varmtvandshold 45 minutter

1.800 kr.

 

Varmtvandshold 60 minutter

2.000 kr.

 

Talenthold

1.700 kr.

Al stævnedeltagelse 

K3 og K+

2.200 kr.

FynSvøm og RSK-stævner

K2

2.400 kr.

FynSvøm og RSK-stævner

K1  2.700 kr.FynSvøm og RSK-stævner

Konkurrence-efterskole

500 kr.

Al træning

Mastershold   1.300 kr.FynSvøm og RSK-stævner

Triatlon

850 kr.

Løbe- og cykeltræning, sommersvømning og licens


 

KONTINGENTNEDSÆTTELSE HVER MÅNED

Ved tilmelding efter sæsonstart, betales kun for den resterende del af sæsonen. Det fungerer ved, at kontingentprisen i tilmeldingssystemet automatisk nedsættes hver d. 1. i måneden, sådan at medlemmet får en rabat svarende til den del af sæsonen, som allerede er gået.

RABAT

Søskenderabat:
Der skal kun betales kontingent for højest 2 hjemmeboende børn født 2004 eller senere. (Der betales for de 2 ”dyreste”. Gælder også babyhold).

Men I skal sørge for at melde alle børn til og betale (for at få en plads på holdet). Derefter sender I en mail til medlem@rsksvoem.dk med følgende informationer:

  • Svømmernes fulde navne (tydeligt)
  • Holdnavne (ikke kun ugedag og tidspunkt, da vi har over 80 hold)
  • Telefonnr.
  • Registreringsnr. og kontonr.

Så får I pengene retur for det tredje (”billigste”) barn (fratrukket 100 kr., der skal betales som dette barns medlems- / grundkontingent)

RABAT VED TILMELDING PÅ TO HOLD

Der ydes 25% rabat ved tilmelding til et ekstra hold. Dette sker automatisk ved tilmeldingen på hjemmesiden www.rsksvoem.dk.

UDMELDELSE
Som medlem kan du gennem hele sæsonen udmelde dig af Ringe Svømme-Klub. Det skal ske skriftligt til klubben på mail: medlem@rsksvoem.dk med følgende informationer:

  • Navn
  • Holdbetegnelse for det hold, medlemmet er tilmeldt
  • Telefonnr.
  • Registreringsnr. og kontonr.

Så vil der blive tilbageført kontingent for resten af sæsonen, dog fratrukket den indeværende og kommende måned.

GRUND KONTINGENT
Medlemskab er for aktive indeholdt i det almindelige kontingent. Der betales imidlertid 100 kr. for ”gratister” pga. søskenderabat og for passive medlemmer for et medlemsår fra 01.09 til 31.08.   

FAMILIEHOLD – BEMÆRK!

Når du booker på et familiehold, skal én voksen tilmelde sig på f.eks. F1V Familiehold og betaler samtidig hele beløbet. Derefter tilmeldes alle andre fra familien enkeltvis – og gratis – på det hold, der hedder: F1G Familiehold – gratis.

VENTELISTE

Der er mulighed for at foretage tilmelding på en venteliste til et bestemt hold. Du får automatisk besked, hvis der bliver plads på holdet. I løbet af sæsonen oplever vi ofte, at der både flyttes rundt og frameldes, så der kommer både 2, 3, 4 eller flere ind fra ventelisten.

Der må kun tilmeldes 2 ventelister pr. person, da hele venteliste- ideen ellers undergraves. Tilmeldes der til mere end 2 ventelister pr. person, forbeholder vi os ret til at slette alle ventelister for denne person uden yderligere besked.

FLYTNING TIL ANDET HOLD

Det er gennem hele sæsonen muligt at skifte til et andet hold. Ved skifte til hold med anden kontingentsats end tilmeldte hold, vil forskellen blive afregnet.

Du skal gøre således, hvis du ønsker at skifte hold:

    Undersøg via hjemmesiden, om der er ledige pladser på det ønskede hold
Send mail til medlem@rsksvoem.dk, hvor du skriver:
Svømmerens fulde navn (Tydeligt!)
Holdnavn på nuværende hold (ikke kun ugedag og tidspunkt, da vi har over 80 hold!)
Holdnavn på det nye ønskede hold

 

FRAVÆR VED SYGDOM ELLER ANDET
Som udgangspunkt behøver du ikke melde fra, hvis du ikke kommer til svømning. Drejer det sig om flere uger, må du meget gerne informere trænerne på dit hold, så de ved, hvorfor du ikke kommer.

Find navne, mail og telefon på www.rsksvoem.dk

Instruktørerne fører fremmødestatistik i et elektronisk system, hvorfor det kan opleves, at en instruktør i en kortere periode står med en telefon eller iPad.
 
SKABE I OMKLÆDNINGSRUM

Husk at sætte fodtøj op på hylderne.
Husk at placere alt tøj i skabene i omklædningsrummene. Lad IKKE tøjet ligge på de store bænke med fliser.
Skabene kan låses, men det kræver, at du har eller køber et armbånd hos Idrætscenter Midtfyn. Kan købes i receptionen. Pris: 200,- kr.

ADGANG TIL OMKLÆDNING OG SVØMMEHAL

Normal adgangstid til omklædning er tidligst 15 minutter før, dit hold skal i vandet. Så har du god tid til at blive klædt om, vasket meget grundigt uden badetøj, samt nå ind i svømmehallen.
Det er vigtigt at blive vasket. Vasket rigtig godt. Med sæbe. Hver gang. Også efter toiletbesøg under træningen. HUSK DET!!!

Du bedes om, ikke komme ind i svømmehallen før ca. 5 minutter før dit hold starter, da det kan virke generende for de hold, der allerede er i vandet.

Forældre, der ikke skal i vandet, men alligevel er med i omklædningsrummet, bedes om ikke at komme i bruserummet med al deres tøj på.  

FORÆLDRE SOM TILSKUERE

Det forventes, at forældre er på svømmetorvet (området uden for svømmehallen) mens deres barn er til svømning. For en del børn kan det virke forstyrrende, hvis far og/eller mor sidder på bænken eller en stol tæt ved bassinkanten, da barnet så har svært ved at koncentrere sig om beskeder fra instruktøren.
I den seneste sæson gav trænerne mange positive tilbagemeldinger til bestyrelsen omkring dette, fordi de oplevede en "forældre-tom" svømmehal pga. restriktionerne indført pga. covid19.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at forældre/pårørende/ledsagere, der ønsker at være tilskuere, skal opholde sig på svømme- eller multitorvet. Dog er alle velkomne til at være i svømmehallen de to første træningsgange efter sæsonopstart. 

Efter aftale med instruktøren kan forældre inviteres med ind i svømmehallen en gang imellem.

Hvis det af særlige årsager er vigtigt for et barn, at der er en forælder i svømmehallen, så lav en aftale med instruktørerne om, at du hjælper til på holdet, f.eks. med at hente materialer, støtte enkelte børn eller andet.   

FOTOGRAFERING

Der bliver af og til taget billeder på holdene, disse billeder kan blive brugt til klubbens hjemme- og facebookside.
Du kan på klubbens hjemmeside (www.rsksvoem.dk) på din egen profil markere: ”Del ikke fotos af mig”, hvis du ikke ønsker at medvirke på billederne.

NYHEDSBREV OG INFORMATION

Alle medlemmer modtager vigtig information om ændringer i svømmetider, evt. aflysninger, generalforsamling og lignende.

Derudover udsender vi nyhedsbrev til alle, der ikke har frasagt sig dette. Nyhedsbrev indeholder information om tilbud, bankoaften, AquaCamp og andre arrangementer med mere  – elektronisk – flere gange i løbet af sæsonen.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Vi forbeholder os i Ringe Svømme-Klub ret til at justere og ændre i de angivne holdbeskrivelser og tidspunkter for holdene. Det sker kun efter information til de berørte medlemmer.

Ved for få tilmeldte på et hold forbeholder vi os retten til at nedlægge holdet. Vi skal blandt andet leve op til nogle minimumskrav fra Faaborg-Midtfyn Kommune angående antal tilmeldte på holdene. Hvis vi bliver nødt til at nedlægge et hold, får de tilmeldte selvfølgelig information om dette og hele det indbetalte kontingent retur. 

Set i lyset af den eksisterende Corona-pandemi bliver vi også nødt til at tilpasse hold, tider, adgang til omklædning, baderum og svømmehal de til alle tider gældende regler.

SALG AF BADEHÆTTER, SVØMMEBRILLER, HÅNDKLÆDER

Ringe Svømme-Klub sælger, i begrænset udvalg, badehætter og svømmebriller samt lækre håndklæder.
Spørg din træner, der kan være behjælpelig.
Der kan kun betales med MobilePay – nr. 93514

Rutevejledning