Kutymer for Ringe Svømme-Klub

Ringe Svømme-Klubs kutymer er en række regler, leveregler og retningslinjer, som gælder for klubbens medlemmer, trænere og brugere. Kutymerne er udarbejdet af og bliver vedligeholdt af bestyrelsen, som også godkender disse.

Vi tilstræber at kutymer altid er opdaterede og afspejler hverdagen og året i Ringe Svømme-Klub.

1. udgave er oprette i 1990, og jævnligt revideret og vedligeholdt siden.

Sidst revideret januar 2023.

Ringe Svømme-Klub’s bestyrelse.

 
Indhold
 •       Aflønning til trænere
 • Alkohol/rusmidler
 • Børneattest
 • Budget
 • Deltagelse i stævner
 • Ekstra svømmere på familiehold
 • Elite/bredde
 • Facebook
 • Gaver og kontingentfritagelse 
 • Ledergaver
 • Hjemmeside/persondata
 • Klubmesterskaber
 • Klubrekorder
 • Klubtøj
 • Kørsel til stævner og møder
 • Landshold
 • Ny konkurrence- og talentholdssvømmer (ude fra)
 • Opførsel i svømmehallen
 • Pokaler
 • Oprykning
 • Svømmetorvet 
 • Tilmelding
 • Trænertur
 • Udlæg for klubben
 

Aflønning til trænere

Bestyrelsen har pr. september 2011 indført mulighed for aflønning af trænere. Det gælder kun trænere, der er 13 år og ældre pr 1. september (sæsonstart).

For aflønning gælder, at der ikke er kontingentnedsættelse og ingen årlig gave.

Bortset fra disse forhold ”serviceres” alle trænere på samme vilkår, altså også træner ture/arrangementer.

Planlægning og aflønning forgår primært i Planday. 

Alkohol/rusmidler

Det er ikke tilladt for svømmere og trænere under 18 år, at indtage øl, spiritus eller andre rusmidler i forbindelse med træning, træningslejre, trænerture, stævner, kurser og udlands ture.


Børneattest

Ringe Svømme-Klub følger til enhver tid DIF’s regler på området.


Budget

Forslag til ønsker på budget til kommende år fra de enkelte udvalg skal være kassereren i hænde senest d. 1. november.


Deltagelse i stævner 

K- og T-svømmere betaler for deltagelse i forskellige stævner:

Pris egenbetaling stævner: pr. dag

Stævne:Pris pr. dag uden overnatningPris pr. dag med overnatning
Vest Børne Medley200400
Regionsmesterskab - Kort150300
Regionsmesterskab - Lang150300
Vest Årgang 200400
DM Årgang kort200400
DM Årgang lang200400
Vest Kort Junior/senior200400
Vest Lang junior/senior200400
DM Kort Junior 200400
DM Junior lang200400
DM Åben Klasse kort200400
DM Åben Klasse lang200400
Danish Open200400
Danske Open Masters200400
DM Hold100200
Manglende official10001000
Invitationsstævner150300


Vi vil forsøge at fortsætte med stævneafregning hvert halvår.

Ved afmelding efter anmeldelsesfristen, hvor Ringe Svømmeklub stadig har betalingsforpligtelse, opkræves egenbetaling for stævnet fortsat ved svømmeren. 

Når der deltages i Mesterskaber/Danish Open/Dåm/junior DM/osv. kræver klubben et fast beløb pr. dag, som ved alle andre stævner. Der gives dog mulighed for at de deltagende svømmere samt træner opgraderer deres overnatning til rigtige sengepladser, i stedet for at sove på skoler, samt andre kolde gulve. Klubben giver det samme i tilskud (samme betaling for løb, samme beløb for overnatning), man skal så have en dialog med forældrene om at de vil blive opkrævet ekstra, for en bedre overnatning ved disse mesterskaber, for at deres barn kan have lidt bedre betingelse ved mesterskabet.

Ret til ændringer forbeholdes.  

Ekstra svømmere på familiehold

Det er OK, at der er en gæste svømmer, familie eller ven med på familiesvømning en enkelt gang, men det er ikke normalt at have gæster med.

 

Elite/bredde

Ringe Svømme-Klub råder ikke pt. over de midler, faciliteter og muligheder, der skal til for at have en elite, men vi tilstræber at give de svømmere, der ønsker det, de bedst tænkelige vilkår for at udvikle sig under de forudsætninger, vi kan tilbyde i Ringe Svømme-Klub.

 

Facebook

Ringe Svømme-Klub står bag flere Facebook sider, som tilgodeser generel klubinformation samt holdspecifik information. Indhold på disse sider overholder de til enhver tid gældende persondata regler. Vi opfordre samtidig brugere til at opretholde en proper kommunikation på disse sider.

 

Gaver og kontingentfritagelse

Ulønnet trænere under 13 år får gavekort – se under ”årlig gave” i tabellen

Ulønnet trænere over 13 år får gavekort og Kontingent-nedsættelse – se tabellen nedenfor. 

 

Træningstid

Kontingent-nedsættelse

Årlig gave

Gruppe A

10 – 50 min

50 kr. pr. måned

500 kr.

Gruppe B

60 – 80 min

100 kr. pr. måned

800 kr.

Gruppe C

90 min og mere

Gratis kontingent

1200 kr.


Ledere (Bestyrelsesmedlemmer / Udvalgsmedlemmer / Støtteforeningens bestyrelse) har gratis kontingent.

Ledergaver 

Bestyrelsesmedlemmer, der forlader bestyrelsen, får en gave (grundbeløb 200 kr. og hertil 50 kr. pr. følgende år i bestyrelse) ved udtrædelsen. Eventleder eller formand sørger for disse gaver.


Hjemmeside / Persondata

Ringe Svømme-Klub ejer hjemmesiden www.rsksvoem.dk. Denne drives af Klubmodul, men opdateres af klubben web-master og udvalgte bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Hjemmeside giver generel information omkring Ringe Svømme-Klub og er samtidig vores tilmeldings portal - dette gælder både hold og events.

Vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning.

Klubmesterskaber

Ethvert af klubbens medlemmer, som har været aktivt medlem af klubben i mindst 3 måneder før klubmesterskaberne afholdes, har ret til at deltage i klubmesterskaberne.

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, kan medlemmet svømme Uden for Konkurrence.

Klubrekorder

Individuelle klubrekorder kan kun sættes af medlemmer, der har været aktivt medlem i mindst de sidste 3 måneder før rekorden sættes.

Klubtøj


Klubtøj K-svømmere


K-svømmere kan få udleveret T-shirt og shorts efter behov (max 1 gang pr sæson). K-formand informerer svømmere og forældre. Bestilling foregår på www.rsksvoem.dk. Vi tilstræber at tøjet er klar til RSK International.

Klubtøj T-svømmere

T-svømmere kan få udleveret T-shirt (1 stk.) efter behov (max 1 gang pr sæson).K-formand informerer svømmere og forældre. Bestilling foregår på www.rsksvoem.dk. Vi tilstræber at tøjet er klar til RSK International.

Trænertøj

Trænere får udleveret T-shirt og shorts efter behov (max 1 gang pr sæson). K og Ø-formænd informerer trænere. Bestilling foregår på www.rsksvoem.dk. Vi tilstræber at tøjet er klar til RSK International.

Udvalgstøj

Udvalgsmedlemmer får udleveret T-shirt (1 stk.) efter behov (max 1 gang pr sæson).

Udvalgsmedlemmer er selv ansvarlige for at få bestilt Bestilling foregår på www.rsksvoem.dk.

Yderligere klubtøj svømmere, trænere og udvalgsmedlemmer

Nye svømmere, trænere eller ledere kan få T-shirt og shorts (som ovenstående) ved ekstra bestillingsrunde 1. januar.

”Efter behov” dækker over, at klubben dels ønsker, at alle har pænt nyt klubtøj, samtidig med vi mener, at tøjet kan benyttes gennem flere sæsoner!

Klubbens kontaktperson aftaler procedure og bestilling med leverandør. Kontaktpersonen modtager også fakturaen fra leverandør til godkendelse inden forsendelse til kassereren for betaling.

Kørsel til stævner og møder

Broafgift dækkes ved fuld bil. 

 

Landshold

En svømmer, der udtages/kvalificerer sig til et landshold, hædres ved først givne lejlighed med en blomst. K-udvalget sørger for dette.

Udgifterne for deltagelse på landshold (træning og stævner) deles ligeligt mellem svømmeren og klubben.

Ny konkurrence- og talentholdssvømmer (ude fra)

Såfremt en svømmer, der ikke er medlem af Ringe Svømme-Klub, ønsker at blive konkurrence eller talentholdssvømmer i Ringe Svømme-Klub, skal denne svømmer henvende sig til klubbens formand for at blive tilmeldt. Dette gælder også før eventuel prøvetræning. Dette er bl.a. for at sikre, at gældende regler for ud- og indmeldelse, kontingentrestance, startberettigelse, mv. er i orden. Samtidig orienteres svømmeren om kontingentsatser og klubbens særlige tilskudsregler for nye svømmere.

Først når alle formelle krav er i orden, er svømmeren startberettiget for Ringe Svømme-Klub.

For de tre første måneder gælder følgende regler:

Svømmeren kan kun deltage i klubmesterskaber Uden for konkurrence.

Svømmeren kan ikke sætte individuelle klubrekorder

Svømmeren skal betale den fulde pris (startpenge, transport, kost og logi mv.) for deltagelse i weekendstævner, træningslejre mv.

I det første år gælder: Svømmeren betaler selv alle udgifter forbundet med deltagelse på landshold

I det næste år: Svømmeren får dækket 25% af udgifterne forbundet med deltagelse på landshold

Efter 2 år: Svømmeren får dækket 50% af udgifterne forbundet med deltagelse på landshold.

Opførsel i svømmehallen

Der er kun ganske få nedskrevne regler omkring opførsel i svømmehallen, idet langt det meste bygger på almindelig sund fornuft. Hertil gælder følgende faste regler:

- Grundig vask før træning

- Voldsom leg er ikke tilladt.

- Det er ikke tilladt at løbe i svømmehallen.

- Det er ikke tilladt at springe ud på, gå eller stå på store svømmeplader, der er nær kanten i bassinet.

- Ingen foto og video i omklædning. Person specifikke fotos i svømmehallen kun tilladt med samtykke.

Pokaler

Ringe Svømme-klub har følgende vandrepokaler:


50 pokaler til alle vindere ved klubmesterskaberne, der alle uddeles på pokalaftenen

Følgende 5 pokaler uddeles som udgangspunkt til DÅM-DÅM galla:

3 Fiduspokaler (Fidus 1, Fidus 2, Fidus 3) til konkurrenceholdssvømmere

1 Ruds pokal til leder

1 DINO’s pokal til en træner, der uddeles som udgangspunkt til DÅM-DÅM galla

Derudover findes der 1 guldnål-pokal, som vandrer, når en ny nål erobres, og som må opbevares i max 1 år.

K-T-udvalget styrer denne pokal.

Oprykning

Som svømmer i svømmeskolen kan man blive tilbudt træning i vores konkurrenceafdeling. Denne udvælgelse forestås af trænere i konkurrenceafdeling i samarbejde med holdets træner. I denne forbindelse informeres forældrene om, hvad det indebærer.

I konkurrenceafdeling (konkurrence- og Ø-Max/Talent svømmere) vil trænere løbende vurdere hvem og hvor mange der skal tilbydes plads på andre hold. 

Svømmetorvet 

Ringe Svømme-klubs svømmetorv er et fællesområde for klubbens medlemmer og fritidscentrets andre brugere.

Svømmetorv   er delt op i to opholdsområder, hvor det ene også bruges som dry-land lokale.

For svømmetorvet gælder generelle regler for ICM.

For begge områder gælder at det afleveres ryddet efter brug. 

Vi opfordrer alle til at behandle begge område med respekt. De er finansieret af Ringe Svømme-Klub.

Tilmelding

Er delt op i to faser.

Fase 1. Tilmelding for eksisterende medlemmer.

Fase 2. Tilmelding åben for alle.

Tilmelding foregår via klubbens hjemmeside www.rsksvoem.dk, hvor der ligeledes informeres om dato for faser.

Trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har mulighed for at tilmelde sig til kommende svømmesæson i fase 1. Der sendes ikke oplysninger ud om dette. Der kan tilmeldes personer fra den pågældende husstand.

Trænertur

Der tilstræbes årligt at afholde et eller flere arrangementer for alle klubbens trænere. Klubbens bestyrelse arrangerer og inviteres også med. Evt. delbetaling for disse arrangementer vil fremgå af indbydelsen.


Udlæg for klubben

Bilag vedrørende udlæg for klubben bedes afleveret til kassereren sammen med oplysning om anledning og kontonummer til brug for refundering.

Der skal gives mulighed for at de deltagende svømmere samt træner opgradere deres overnatning til rigtige sengepladser, i stedet for at sove på skoler, samt andre kolde gulve, 

Klubben skal kun give det samme i tilskud( samme betaling for løb, samme beløb for overnatning), man skal så have en dialog med forældrene om at de vil blive opkrævet ekstra, for en bedre overnatning ved disse mesterskaber, for at deres barn kan have lidt bedre betingelse ved mesterskabet.(den der sover godt svømmer godt)

Rutevejledning