Tilmelding og kontingent sæson 2019-20

NUVÆRENDE MEDLEMMER:
Fra lørdag den 11. maj 2019 kan alle nuværende medlemmer tilmelde sig næste svømmesæson i Ringe Svømme-Klub.

NYE MEDLEMMER:

Fra lørdag 25. maj kan alle, der ikke i forvejen er medlem af Ringe Svømme-Klub, begynde at tilmelde sig til næste sæson.

På Ringe Svømme-Klubs hjemmeside www.rsksvoem.dk under menuen ”Tilmelding” finder du det hold, som passer dig. Informationerne er tilgængelige fra 4. maj.

Log in, meld dig til og gennemfør betaling.

HUSK AT DU SKAL HAVE OPRETTET EN PROFIL FOR AT TILMELDE DIG.

HUSK AT DET ER BARNET/SVØMMEREN, SOM SKAL TILMELDES.

Vi har mange nye hold i næste sæson, så læs her i folderen om de mange spændende og forskellige hold.

Endvidere kan du på de næste sider læse om tilmelding, kontingent m.m. før du tilmelder dig. Hvis du derefter har spørgsmål, så ret henvendelse til:

Medlemsregistrator Tina Hertzog

medlem@rsksvoem.dk,  51 27 33 53

Eller evt. formand Troels Stubager

formand@rsksvoem.dk    28 11 24 88

SÆSONENS VARIGHED

Den ordinære sæson varer 8 måneder. Det vil sige fra søndag 1.
september 2019 og til og med torsdag 30.april 2020.

Der er ingen svømning i disse perioder:

Efterårsferie:           Mandag 14.oktober - 18.oktober (inklusive)

Juleferie:                 Mandag 16.december 19 – onsdag 1.januar 20 (inklusive)
Vinterferie:              Mandag 10.februar - 15.februar (inklusive)
Påskeferie:              Mandag 6.april – mandag 13.april (inklusive)

Særligt for lørdagsholdene: Der er ikke svømning lørdag 16.november. I stedet for svømmes lørdag 19.oktober.


K-, T- og TRI-hold har en forlænget sæson før og efter den ordinære sæson.


KONTINGENT 2019–2020 FOR 8 MÅNEDER

Beløbet er inkl. oprettelse, medlemskab af Dansk Svømmeunion, afgifter m.m. Der opkræves et mindre gebyr ved alle betalinger på hjemmesiden.

 

 

2019-20

Inklusiv:

Babyhold

1.600 kr.

 

Plaskehold, lille bassin

970 kr.

 

Plaskehold, varmtvandsbassin

1.600 kr.

 

Begynderhold

1.060 kr.

 

Begynderhold, varmtvandsbassin

1.600 kr.

 

Øvet hold

1.060 kr.

 

Motionshold og TRI-svømning

1.190 kr.

 

Familiehold, alle bassiner

2.400 kr.

 

Familiehold, varmtvandsbassin

2.400 kr.

 

Varmtvandshold 30 minutter

1.600 kr.

 

Varmtvandshold 45 minutter

1.800 kr.

 

Varmtvandshold 60 minutter

2.000 kr.

 

Talenthold

1.700 kr.

Al stævnedeltagelse

K2, K+, KV

2.000 kr.

FynSvøm og RSK-stævner

K1

2.200 kr.

FynSvøm og RSK-stævner

Triatlon

850 kr.

Løbe- og cykeltræning, sommersvømning og licens


KONTINGENTNEDSÆTTELSE HVER MÅNED

Ved tilmelding efter sæsonstart, betales kun for den resterende del af sæsonen. Det fungerer ved, at kontingentprisen i tilmeldingssystemet automatisk nedsættes hver d. 1. i måneden, sådan at medlemmet får en rabat svarende til den del af sæsonen, som allerede er gået.

RABAT

Søskenderabat:
Der skal kun betales kontingent for højest 2 hjemmeboende børn født 2002 eller senere. (Der betales for de 2 ”dyreste”. Gælder også babyhold).

Men I skal sørge for at melde alle børn til og betale (for at få en plads på holdet). Derefter sender I en mail til medlem@rsksvoem.dk med følgende informationer:

·         Svømmernes fulde navne (tydeligt)

·         Holdnavne (ikke kun ugedag og tidspunkt, da vi har over 80 hold!)

·         Telefonnr.

·         Registreringsnr. og kontonr.

Så får I pengene retur for det tredje (”billigste”) barn (fratrukket 100 kr., der skal betales som dette barns medlems- / grundkontingent)

RABAT VED TILMELDING PÅ TO HOLD

Der ydes 25% rabat ved tilmelding til et ekstra hold. Dette sker automatisk ved tilmeldingen på hjemmesiden www.rsksvoem.dk.

GRUNDKONTINGENT

Medlemskab er for aktive indeholdt i det almindelige kontingent. Der betales imidlertid 100 kr. for ”gratister” pga. søskenderabat og for passive medlemmer for et medlemsår fra 01.09 til 31.08.   

FAMILIEHOLD – BEMÆRK!

Når du booker på et familiehold, skal én voksen tilmelde sig på f.eks. F1V Familiehold og betaler samtidig hele beløbet. Derefter tilmeldes alle andre fra familien enkeltvis – og gratis – på det hold, der hedder: F1G Familiehold – gratis.

VENTELISTE

Der er mulighed for at foretage tilmelding på en venteliste til et bestemt hold. Du får automatisk besked, hvis der bliver plads på holdet. I løbet af sæsonen oplever vi ofte, at der både flyttes rundt og frameldes, så der kommer både 2, 3, 4 eller flere ind fra ventelisten.

Der må kun tilmeldes på 2 ventelister pr. person, da hele venteliste- ideen ellers undergraves. Tilmeldes der til mere end 2 ventelister pr. person, forbeholder vi os ret til at slette alle ventelister for denne person uden yderligere besked.

FLYTNING TIL ANDET HOLD

Det er gennem hele sæsonen muligt at skifte til et andet hold. Ved skifte til hold med anden kontingentsats end tilmeldte hold, vil forskellen blive afregnet.

Du skal gøre således, hvis du ønsker at skifte hold

·         Undersøg via hjemmesiden, om der er ledige pladser på det ønskede hold

·         Send mail til medlem@rsksvoem.dk, hvor du skriver:

o   Svømmerens fulde navn (Tydeligt!)

o   Holdnavn på nuværende hold (ikke kun ugedag og tidspunkt, da vi har over 80 hold!)

o   Holdnavn på det nye ønskede hold

FRAVÆR VED SYGDOM ELLER ANDET
Som udgangspunkt behøver du ikke melde fra, hvis du ikke kommer til svømning. Drejer det sig om flere uger, må du meget gerne informere trænerne på dit hold, så de ved, hvorfor du ikke kommer.

Find navne, mail og telefon på www.rsksvoem.dk

SKABE I OMKLÆDNINGSRUM
Husk at sætte fodtøj op på hylderne.

Husk at placere alt tøj i skabene i omklædningsrummene. Lad IKKE tøjet ligge på de store bænke med fliser.

Skabene kan låses, men det kræver, at du har eller køber et armbånd hos Midtfyns Fritidscenter. Kan købes i receptionen. Pris: 200,- kr.

ADGANG TIL OMKLÆDNING OG SVØMMEHAL

Normal adgangstid til omklædning er tidligst 15 minutter før, dit hold skal i vandet. Så har du god tid til at blive klædt om, vasket meget grundigt uden badetøj, samt nå ind i svømmehallen.
Det er vigtigt, at blive vasket. Vasket rigtig godt. Med sæbe. Hver gang. Også efter toiletbesøg under træningen. HUSK DET!!!

Du bedes om, ikke komme ind i svømmehallen før ca. 5 minutter før dit hold starter, da det kan virke generende for de hold, der allerede er i vandet.

FORÆLDRE SOM TILSKUERE

Hvis forældre ønsker at være inde i svømmehallen, mens deres barn er i vandet, kan det være OK. For nogle børn og for nogle undervisere er det en fordel, hvis forældrene opholder sig på svømmetorvet, altså foran svømmehallen. Respekter dette, hvis træneren beder om det.

HVIS du kommer med ind, så bedes du lægge overtøj, sko og strømper i omklædningsrummet.

FOTOGRAFERING

Der bliver af og til taget billeder på holdene, disse billeder kan blive brugt til klubbens hjemme- og facebookside.
Du kan på klubbens hjemmeside (
www.rsksvoem.dk) på din egen profil markere: ”Del ikke fotos af mig”, hvis du ikke ønsker at medvirke på billederne.

NYHEDSBREV OG INFORMATION

Alle medlemmer modtager information om tilbud, generalforsamling, arrangementer med mere på enten mail eller nyhedsbrev – elektronisk – flere gange i løbet af sæsonen.

UDMELDELSE

Som medlem kan du gennem hele sæsonen udmelde dig af Ringe Svømme-Klub. Det skal ske skriftligt til klubben på mail: medlem@rsksvoem.dk med følgende informationer:

·         Navn

·         Holdbetegnelse for det hold, medlemmet er tilmeldt

·         Telefonnr.

·         Registreringsnr. og kontonr.

Så vil der blive tilbageført kontingent for resten af sæsonen, dog fratrukket den indeværende og kommende måned.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES
Vi forbeholder os i Ringe Svømme-Klub ret til at justere og ændre i de angivne holdbeskrivelser og tidspunkter for holdene. Det sker kun efter information til de berørte medlemmer.

Ved for få tilmeldte på et hold forbeholder vi os også ret til at nedlægge holdet. Vi skal blandt andet leve op til nogle minimumskrav fra Faaborg-Midtfyn Kommune angående antal tilmeldte på holdene. Hvis vi bliver nødt til at nedlægge et hold, får de tilmeldte selvfølgelig information om dette og hele det indbetalte kontingent retur. 

Rutevejledning