Forretningsbetingelser gældende for: Ringe Svømme-Klub

Organisationens juridiske navn: Ringe Svømme-Klub

Selskabsform: forening

CVR-nummer: 72871316

Officiel e-mail adresse: stubager@midtfyn.net

Officiel web-adresse: www.rsksvoem.dk


VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG BETALING VIA HJEMMESIDEN

1Introduktion

1.1Selskabsoplysninger: Klubmodul ApS (”Klubmodul”) er et anpartsselskab registreret med CVR.nr. 31 50 15 12, Banegraven 18, 3550 Slangerup og Dalbygade 40A, 2. Sal. 6000 Kolding. Vores officielle e-mailadresse er salg@klubmodul.dk, vores officielle web-adresse er www.klubmodul.dk.

1.2Klubmodul leverer et administrationsprogram for sports- og idrætsklubber, som administrerer medlemskaber, herunder betaling af kontingent, til- og afmelding til hold og begivenheder samt køb af produkter fra sportsklubber og -foreninger mm. Denne forening anvender Klubmodul.

2Vilkår og betingelser for hjemmesiden

2.1Ved benyttelse af Klubmoduls hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

2.2Klubmodul og foreningen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

2.3Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

3Pris og betaling

3.1Når du køber varer eller ydelser af en sportsklub eller –forening via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S, Nordea A/S eller en anden godkendt indløser, der samtidig sørger for, at din betaling overføres til den sportsklub eller –forening, som du har købt en vare eller ydelse af.

3.2Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra sportsklubber og –foreninger, accepterer du, at Klubmodul administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

3.3Klubmodul kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

3.4På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler:

  • Dankort

  • Visa/Dankort

  • Visa Electron

  • eDankort

  • Mastercard

  • Mastercard Debit

3.5Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen

3.6Klubmodul benytter DIBS og quickpay som betalingsgateway. DIBS A/S og Quickpay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S samt Nordea A/S. Læs mere på hhv. dibs.dk og quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

3.7Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt

4 Fortrydelsesret

4.1Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en vare, løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet. Har du købt en ydelse, f.eks. holddeltagelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang.

4.2Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. holddeltagelse, skal du rette henvendelse til Klubmodul Kundeservice eller til nærværende forening, som leverer ydelsen, inden udløbet af fortrydelsesretten.

4.3Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til nærværende forening, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

5 Personoplysninger

5.1Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

5.2Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

5.3De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

5.4Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

5.5De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos nærværende forening via Klubmodul eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

5.6Som registreret bruger hos Klubmodul eller Klubmoduls leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

5.7Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

6 Brugernavn og adgangskode

6.1Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos nærværende forening via Klubmodul eller Klubmoduls leverandører, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

6.2Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

6.3Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på den hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.

7 Nyhedsbreve

7.1Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

7.2Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

7.3Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.

8 Cookies

8.1I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

8.2I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

9 Tekniske krav til brugerens computerudstyr

9.1Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

10 Ansvarsfraskrivelse

10.1Klubmodul og nærværende forening er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

10.2Klubmodul kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

10.3Klubmodul tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

10.4Klubmodul indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

10.5Selvom Klubmodul tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og nærværende forening kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul samt nærværende forening forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

10.6Klubmodul er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

10.7Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul.

10.8Klubmodul påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmoduls eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

10.9 Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor og Kundeservice vil derefter kontakte foreningen og bede om en udredelse på dine vegne. Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer foreningerne og kvaliteten på ydelserne eller den service, de leverer, og vi kan ikke garantere og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af foreningerne. Vi vil vurdere de enkelte sager såfremt de skulle opstå og i samarbejde med leverandøren finde en passende løsning. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til foreningen og forsøger at udrede omstændighederne.

10.10Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Klubmodul eller en sportsklub eller -forening ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

11 Kundeservice

11.1. Generelt: I henhold til 10.9 vil Kundeservice derfor så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte Kundeservice ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.

11.2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte foreningen for at følge op på din henvendelse.

11.3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og de vil forsøge at kontakte foreningen og meddele dem dit ønske. Det er dog ingen garanti for, at Kundeservice kan komme i kontakt med foreningen, eller at foreningen accepterer dine ønsker. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til foreningen og forsøger at finde en løsning da det er foreningerne der står for planlægning med mere.

11.4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, foreningen har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.

11.5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte foreningen og bede om en kompensation på dine vegne. Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer foreningerne og kvaliteten på ydelserne eller den service, de leverer, og vi kan ikke give og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af foreningerne. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til foreningen og forsøger at udrede omstændighederne.

12 Force majeure

12.1Klubmodul er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

12.2Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

(a)strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

(c)brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

(d)umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

(e)umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

(f)en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

12.3Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.


HERUNDER FORENINGENS FORRETNINGSBETINGLESER:

1. Tilmelding

1.1 Nuværende medlemmer

Kan tilmelde sig næste sæson i første fase, som kun giver adgang for nuværende medlemmer i Ringe Svømme-Klub. Dato for faser vil fremgå af www.rsksvoem.dk.

1.1 Nye medlemmer

Kan tilmelde sig næste sæson i anden fase. Dato for faser vil fremgå af www.rsksvoem.dk.

1.3 Øvrigt omkring tilmelding

På Ringe Svømme-Klubs hjemmeside www.rsksvoem.dk under menuen ”Tilmelding” finder du det hold, som passer dig.

Log in, meld dig til og gennemfør betaling.

HUSK AT DU SKAL HAVE OPRETTET EN PROFIL FOR AT TILMELDE DIG.HUSK AT DET ER BARNET/SVØMMEREN, SOM SKAL TILMELDES.

Yderligere information om tilmelding, kontingent m.m. før du tilmelder dig. Hvis du derefter har spørgsmål, så ret henvendelse til:

Medlemsregistrator Tina Hertzog

medlem@rsksvoem.dk, 51 27 33 53

Eller evt. formand Troels Stubager

formand@rsksvoem.dk 28 11 24 88

2. Sæsonens varighed

2.1 Varighed

Den ordinære sæson varer 8 måneder. Det vil sige fra 1.
september og til og med ultimo april / primo maj.

2.2 Ingen svømning

Der er ingen svømning i disse perioder:

Efterårsferie:

Juleferie:
Vinterferie:

Påskeferie:

2.3 Konkurrencehold


K-, T- og TRI-hold har en forlænget sæson før og efter den ordinære sæson.

3. Kontingent for 8 måneder

Beløbet er inkl. oprettelse, medlemskab af Dansk Svømmeunion, afgifter m.m. Der opkræves et mindre gebyr ved alle betalinger på hjemmesiden.

Kontingentsatser fremgår på hjemmesiden under ”Tilmelding”

3.1 Kontingentnedsættelse hver måned

Ved tilmelding efter sæsonstart, betales kun for den resterende del af sæsonen. Det fungerer ved, at kontingentprisen i tilmeldingssystemet automatisk nedsættes hver d. 1. i måneden, sådan at medlemmet får en rabat svarende til den del af sæsonen, som allerede er gået.

3.2 Rabat

Søskenderabat:
Der skal kun betales kontingent for højest 2 hjemmeboende børn født 2002 eller senere. (Der betales for de 2 ”dyreste”. Gælder også babyhold).

Men I skal sørge for at melde alle børn til og betale (for at få en plads på holdet). Derefter sender I en mail til medlem@rsksvoem.dk med følgende informationer:

· Svømmernes fulde navne (tydeligt)

· Holdnavne (ikke kun ugedag og tidspunkt, da vi har over 80 hold!)

· Telefonnr.

· Registreringsnr. og kontonr.

Så får I pengene retur for det tredje (”billigste”) barn (fratrukket 100 kr., der skal betales som dette barns medlems- / grundkontingent)

3.3 Rabat ved tilmelding på 2 hold

Der ydes 25% rabat ved tilmelding til et ekstra hold. Dette sker automatisk ved tilmeldingen på hjemmesiden www.rsksvoem.dk.

3.4 Grund kontingent


Medlemskab er for aktive indeholdt i det almindelige kontingent. Der betales imidlertid 100 kr. for ”gratister” pga. søskenderabat og for passive medlemmer for et medlemsår fra 01.09 til 31.08.

3.5 Familiehold bemærk!

Når du booker på et familiehold, skal én voksen tilmelde sig på f.eks. F1V Familiehold og betaler samtidig hele beløbet. Derefter tilmeldes alle andre fra familien enkeltvis – og gratis – på det hold, der hedder: F1G Familiehold – gratis

4. Venteliste

Der er mulighed for at foretage tilmelding på en venteliste til et bestemt hold. Du får automatisk besked, hvis der bliver plads på holdet. I løbet af sæsonen oplever vi ofte, at der både flyttes rundt og frameldes, så der kommer både 2, 3, 4 eller flere ind fra ventelisten.

Der må kun tilmeldes på 2 ventelister pr. person, da hele venteliste- ideen ellers undergraves. Tilmeldes der til mere end 2 ventelister pr. person, forbeholder vi os ret til at slette alle ventelister for denne person uden yderligere besked.

5. Flytning til andet hold

Det er gennem hele sæsonen muligt at skifte til et andet hold. Ved skifte til hold med anden kontingentsats end tilmeldte hold, vil forskellen blive afregnet.

Du skal gøre således, hvis du ønsker at skifte hold

· Undersøg via hjemmesiden, om der er ledige pladser på det ønskede hold

· Send mail til medlem@rsksvoem.dk, hvor du skriver:

o Svømmerens fulde navn (Tydeligt!)

o Holdnavn på nuværende hold (ikke kun ugedag og tidspunkt, da vi har over 80 hold!)

o Holdnavn på det nye ønskede hold

6. Fravær ved sygdom eller andet


Som udgangspunkt behøver du ikke melde fra, hvis du ikke kommer til svømning. Drejer det sig om flere uger, må du meget gerne informere trænerne på dit hold, så de ved, hvorfor du ikke kommer.

Find navne, mail og telefon på www.rsksvoem.dk

6. Svømmehallen

6.1 Skabe i omklædningsrum

Husk at sætte fodtøj op på hylderne.

Husk at placere alt tøj i skabene i omklædningsrummene. Lad IKKE tøjet ligge på de store bænke med fliser.

Skabene kan låses, men det kræver, at du har eller køber et armbånd hos Midtfyns Fritidscenter. Kan købes i receptionen. Pris: 200,- kr.

6.2 Adgang til omklædning og svømmehal

Normal adgangstid til omklædning er tidligst 15 minutter før, dit hold skal i vandet. Så har du god tid til at blive klædt om, vasket meget grundigt uden badetøj, samt nå ind i svømmehallen.
Det er vigtigt, at blive vasket. Vasket rigtig godt. Med sæbe. Hver gang. Også efter toiletbesøg under træningen. HUSK DET!!!

Du bedes om, ikke komme ind i svømmehallen før ca. 5 minutter før dit hold starter, da det kan virke generende for de hold, der allerede er i vandet.

6.3 Forældre som tilskuere


Hvis forældre ønsker at være inde i svømmehallen, mens deres barn er i vandet, kan det være OK. For nogle børn og for nogle undervisere er det en fordel, hvis forældrene opholder sig på svømmetorvet, altså foran svømmehallen. Respekter dette, hvis træneren beder om det.

HVIS du kommer med ind, så bedes du lægge overtøj, sko og strømper i omklædningsrummet.

7. Fotografering

Der bliver af og til taget billeder på holdene, disse billeder kan blive brugt til klubbens hjemme- og facebookside.
Du kan på klubbens hjemmeside (www.rsksvoem.dk) på din egen profil markere: ”Del ikke fotos af mig”, hvis du ikke ønsker at medvirke på billederne.

8. Nyhedsbrev og information

Alle medlemmer modtager information om tilbud, generalforsamling, arrangementer med mere på enten mail eller nyhedsbrev – elektronisk – flere gange i løbet af sæsonen.

9. Udmeldelse

Som medlem kan du gennem hele sæsonen udmelde dig af Ringe Svømme-Klub. Det skal ske skriftligt til klubben på mail: medlem@rsksvoem.dk med følgende informationer:

· Navn

· Holdbetegnelse for det hold, medlemmet er tilmeldt

· Telefonnr.

· Registreringsnr. og kontonr.

Så vil der blive tilbageført kontingent for resten af sæsonen, dog fratrukket den indeværende og kommende måned.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES
Vi forbeholder os i Ringe Svømme-Klub ret til at justere og ændre i de angivne holdbeskrivelser og tidspunkter for holdene. Det sker kun efter information til de berørte medlemmer.

Ved for få tilmeldte på et hold forbeholder vi os også ret til at nedlægge holdet. Vi skal blandt andet leve op til nogle minimumskrav fra Faaborg-Midtfyn Kommune angående antal tilmeldte på holdene. Hvis vi bliver nødt til at nedlægge et hold, får de tilmeldte selvfølgelig information om dette og hele det indbetalte kontingent retur.

Rutevejledning