Info

Konkurrencehold 1 (udtaget hold)

  • Piger ca. 12-20 år eller ældre. Drenge ca. 14-20 år eller ældre.

K1 er klubbens førstehold, og her er konkurrenceelementet helt centralt. Træningen foregår efter nyeste træningsmetoder, og med fokus på den enkeltes udvikling. På K1 begynder specialiseringen i én eller flere stilarter.

Udover vandtræning lægges der også stor vægt på landtræning, som både fokuserer på skadesforebyggelse, styrke og smidighed. Desuden kan anden træning aftales enkeltvis med træneren, f.eks. i Fitness eller lignende.

På K1 trænes der udelukkende frem mod stævner, som afhænger af den enkeltes kvalifikationer til disse. Træningen er tilrettelagt mod netop disse stævner, og fuldt fremmøde er derfor vigtigt for opnåelsen af de ønskede mål. Der kræves fuld forældreopbakning, så dagligdagen som konkurrencesvømmer i Ringe Svømme-Klub kan hænge sammen med skole og andet. Det forventes altså at svømning prioriteres både af svømmer og forældre, og at der tages aktivt del i livet i og omkring konkurrencesvømning i Ringe Svømme-Klub.

Som svømmer på K1 er man rollemodel for hele konkurrenceafdelingen. Det forventes at man er moden til at løfte denne opgave, og hjælpe andre i klubben, samt inspirere de yngre. Man skal være sit ansvar bevidst, og gøre sit bedste for at være gode rollemodeller for resten af svømmeklubben.

Konkurrencehold 2 (udtaget hold)

  • Piger ca. 8-12 år. Drenge ca. 8-14 år.

K2 er klubbens 2. hold, og det er her svømmerne udvikler deres teknik, samt begynder at fokusere på konditionstræning. Der arbejdes både aerobt og anaerobt. Træningen tilpasses svømmernes evner, og der arbejdes mod teknisk perfektion.

På K2 skal svømmerne mestre alle fire stilarter på længere distancer. Der arbejdes mod stævner, hvor svømmernes færdigheder prøves af, og forbedres.

Dryland-træning er også en del af træningen på K2. Der arbejdes med smidighed, styrke og skadesforebyggelse. Dette skal gøre svømmerne bedre i stand til at træne, og dermed gøre dem dygtigere.

Den øgede træningsmængde, samt stævnedeltagelse, gør forældreopbakning og forældrehjælp særlig vigtigt. Det forventes at mindst én af forældrene er dommeruddannet, og tager aktivt del i det der sker omkring barnets svømning i Ringe Svømme-Klub.

Konkurrencehold+ (udtaget hold)

  • Svømmere i alderen 12 år og ældre

K+ er ligesom K1 og K2 et hold hvor konkurrencesvømning er i centrum. På K+ trænes både teknik og kondition, samt dryland-træning med fokus på styrke, smidighed og skadesforebyggelse.

K+ tilbyder træning til de svømmere, som pga. skader eller andet ikke forbedrer sig som ønsket. K+ er et sideløbende hold til K1 og K2, og er samtidig et tilbud til svømmere, som enten selv ønsker at trappe ned, eller som af den ene eller anden grund ikke længere kan være med på K1 og K2.

På K+ er der både fokus på at blive skadesfri, samt personlig udvikling. For den enkelte svømmer kan fokus også være fortsat at svømme konkurrencesvømning på et mindre elitært plan end på K1 og K2.

Der kræves fuld forældreopbakning, så dagligdagen som konkurrencesvømmer i Ringe Svømme-Klub kan hænge sammen med skole og andet. Det forventes altså at svømning prioriteres både af svømmer og forældre, og at der tages aktivt del i live i og omkring konkurrencesvømning i Ringe Svømme-Klub.

 

Konkurrence Veteran (udtaget hold)

KV står for konkurrence Veteranerne og er et hold for tidligere konkurrencesvømmere, der gerne vil fortsætte med at svømme, men ikke har overskuddet til at svømme på K1 længere. Formålet med holdet er at vedligeholde svømmerne længere i sporten, men på vilkår, der passer svømmerne. Der er fokus på kvalitets træning, og derudover det sociale fællesskab mellem svømmerne.

Stævnedeltagelse:

Som udgangspunkt deltager svømmerne fra KV i klubmesterskaber, RSK Internationalt Svømmestævne samt klubbens andre egne stævner.

Svømmerne kan også deltage i de mesterskaber, de er kvalificeret i, og kan også deltage i DM hold, hvis trænerne mener, svømmerne kan forstærke holdet. Derudover kan svømmerne også tage med til Nordhorn, som de andre konkurrencehold.

Træningslejr:

Det er valgfrit om svømmerne deltager i træningslejr på lige fod med de andre K-hold eller om de blot deltager et par dage. Dette aftales med trænerne inden hver træningslejr.

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

Rutevejledning