Dagsorden iflg. vedtægterne.


1. Mødet åbnes af formanden

2. Valg af dirigent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår og kontingentsatser for kommende medlemsår

7. Valg i henhold til paragraf 11

8. Eventuelt

 
1. Velkomst ved Troels Stubager
 
2. Kristian Nielsen valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamling er indkaldt rettidigt
 
3. Formandens beretning.
Medlemstal er igen stigende, efter et par år med fald. Skyldes nok primært tilbud i varmtvandsbassin
Indsats på Tweens området, ser ud til at fastholde svømmere i alderen 10-13 år. Vi har søgt inspiration hos andre klubber i DK
Det er lykkedes os at tiltrække nye trænere. Det har især været en gevinst i varmtvandsbassin.
Renovering af svømmehallen har været lang. Resulteret i en sen opstart, som bliver kompenseret med en længere sæson. Vi forventer renovering er slut lige efter påske.
 
Ø-udvalg. Vi har pt. 38 topmotiverede trænere, som startede sæsonen med et fællesmøde, hvor kommende sæson blev drøftet. Ligeledes blev værktøjer til planlægning af træning introduceret
For at opnå fuld fokus fra børnene i vandet opfordres forældre til at opholde sig på svømmetorvet under træning
Vi er ved at planlægge næste sæson, hvor vi opfordre alle konkurrencesvømmere over 12 år, til at melde sig som træner i ø-afdeling
 
K-udvalg. 89 svømmere og 10 trænere. Lille nedgang af svømmere, men der forventes et nyt rykind af svømmere nedefra til Ø-max og talentholdet.
Ved Fejring af Frivillighed og Foreninger den 23. februar var 18 svømmere fra RSK tilmeldt årets idrætspræstation for Fynske mesterskaber samt Christians sølv og bronze medaljer til DÅM på kort og langbane. I alt 24 individuelle og 3 holdpræstationer.
 
Event. Renoveringen af svømmehallen blev fulgt med stor spænding op i mod efterårets store stævne, International. Selvom vi ikke kunne benytte det lille bassin og godt kunne have brugt lidt mere plads, lykkedes det at få afviklet stævnet til stor glæde for dem som deltog. Specielt de nye flotte skamler blev bemærket, så vi ikke skulle have den sædvanlige snak om hvorvidt der skulle håndklæder på skamlerne eller ej.
Ellers har sæsonen været præget af en række større og mindre stævner i FynsSvøm regi og klub regi. Alle afviklet med stor præcision.
 
4. Regnskab. Gennemgået af Jette Jakobsgaard og godkendt.
 
5. Indkomne forslag. Ingen
 
6. Budget. Godkendt
 
7. Valg.
Nyvalg til Jette Jakobsgaard og Lars Mols
 
8. Eventuelt,
Tak til Christel som udtræder af bestyrelsen
Tak til Poul "bænk" som stopper sin aktive karriere i bænkudvalg. Poul er dog stadig til rådighed for vores tilbagevendende Nordhorn tur.
 
Generalforsamling slutter traditionen tro med et 3 foldigt leve for Ringe Svømme-Klub
 

Rutevejledning