Flere medlemmer
Alle idrætsforeninger skal i disse dage lave medlemsindberetning til det centrale foreningsregister. Det gælder også Ringe Svømme-Klub, og trods lang lukning af svømmehallen og meget sen opstart af sæsonen, er medlemstallet i 2017 heldigvis steget igen, efter 3 år med faldende medlemstal. Totalt er der registreret 945 aktive medlemmer i klubben mod 889 året før.
Og så er der meget, der tyder på, at der sker en noget større vækst i år, 2018, fordi der siden  sæsonen for alvor startede i det lille bassin og varmvandsbassinet er der rigtig mange nye medlemmer, der har meldt sig ind. Og et medlem skal være aktiv i mindst 3 måneder, før det tæller med - og det er jo ikke muligt for et nyt medlem, der først kunne komme i vandet fra midt i november.
Det er også glædeligt, at medlemstallet er stabilt i teenage-alderen - og flot stigende i aldersgruppen 18 - 25 år. Det er simpelthen rigtig godt.
Se de sidste års indberettede tal på vedhæftede fil.
Og kom gerne til klubbens ordinære generalforsamling mandag 26.februar på multitorvet ved svømmehallen, hvor mange emner vil blive nævnt - også medlemstallet!
Venlig hilsen formand Troels Stubager 
 
  12.01.2018
  Troels Stubager
  Læs mere